Този вид злополуки са налице, когато има аварии, свързани с източници на йонизираща радиация – атомни реактори.Източници на радиация могат да бъдат и отпадни продукти от ядрени реактори.

 

Съществуват три типа йонизираща радиация – алфа, бета и гама. Бета и гама радиацията са високоенергиен тип радиация и са опасни за човешкото здраве.


 

Йонизиращата радиация променя клетъчната структура на организма. Може да причини симптоми като: гадене, повръщане, диария, повлияване синтезата на кръвните клетки. Облъчването с екстремно високи дози може да причини смърт!

 

Важно: Особеност на биологичното въздействие на радиацията е, че дори и при високи дози на облъчване, първоначално човек не усеща нейното въздействие!

 

Ако сте на мястото на инцидента:

 • Вземете лични предпазни мерки, за да не бъдете облъчен;
 • Уведомете незабавно компетентните органи, че най-вероятно има изтичне на радиация;
 • Имайте готовност да бъдете евакуиран. Пригответе си лични документи, пари, лекарства;
 • При напускане на мястото на инцидента, свалете своите дрехи, обувки и украшения и ги поставете в найлонена торба или дебел метален контейнер.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Ако има пострадали на мястото на инцидента:

 • Евакуирайте ги незабавно и уведомете компетентните органи;
 • Свалете дрехите, обувките и украшенията на пострадалия, Приберете ги в найлонен плик или по възможност в масивен метален контейнер.
 • Ако има остатъци от радиоактивни материали върху кожата на пострадалия ги отстранете. При тази процедура вие трябва да носите лични предпазни средства, за да не бъдете облъчен.

 

Общи указания към населението:

 

 • Уведомете близките си за аварията и следете информацията по медиите;
 • Изпълнявайте стриктно дадените указания от компетентните органи;
 • Не предприемайте самостоятелно йодна профилактика. Това може да навреди на здравето ви!
 • Уплътнете вратите и прозорците на помещението, където се намирате. Защитете дихателните си пътища с противогаз или подръчни средства – марли, кърпи, превръзки.
 • Ограничете престоя навън до минимум, изпълнявайте указанията за използване на водни източници и храна.