Фебрилният гърч се предизвиква от бързото повишаване на телесната температура (над 38 градуса). Това е състояние, което предизвиква огромен стрес при младите родители. За щастие то е с добра прогноза и не води до усложнения. Простият фебрилен гърч трае кратко и не води до мозъчни увреждания.

 

Какво се наблюдава?
-    Внезапни, неконтролируеми, ритмични мускулни контракции
-    Конвулсивни движения, понякога продължаващи няколко минути
-    Треска


 

Поведение на помагащия:
-    Махнете всички предмети, които биха могли да наранят пострадалия или го преместете на безопасно място
-    По време на конвулсивната фаза поставете сгъната кърпа или дреха под главата на пострадалия. Това ще предотврати по – нататъшни наранявания на главата.
-    Уверете се, че дихателните пътища са отворени възможно най – бързо
-    Не опитвайте да давате вода или други течности на пострадалия по време на пристъп, може да разхлабите дрехите и да охладите помещението

 

NEWS_MORE_BOX


-    Бебе или дете, страдащи от конвулсии в резултат на висока температура могат да бъдат охладени чрез премахване на облекло или повиване с хладка кърпа. Не правете това, ако смущавате пострадалия.
-    Ако той остане в безсъзнание след конвулсията го поставете в странично стабилно положение и се уверете, че дихателните му пътища са отворени
-    Останете с него, докато дойде в съзнание.
-    Обадете се на спешна помощ, ако не знаете причината за гърча и ако той е продължил повече от 2-3 мин.
-    Не предприемайте лечение с антиконвулсивни медикаменти без изричното потвърждение на лекар

 

Епилептичен гърч. Този тип гърчове се проявяват в резултат на свръхстимулация на мозъка.
Какво се наблюдава:
-    Неравномерно дишане, олигавяне
-    Втвърдяване на тялото, внезапни, неконтролируеми мускулни контракции 
-    Частична или пълна загуба на съзнание, халюцинации

 

Поведение на помагащия:
-    Обезопасете мястото около пострадалия, за да не се нарани
-    Не го ограничавайте да се движи, не слагайте нищо между зъбите и в устата му
-    Защитете главата на пострадалия с мека кърпа или дреха. 
-    Поставете го в странично стабилно положение, ако след припадъка е в безсъзнание, уверете се, че дихателните му пътища са проходими
-    Свържете със спешна помощ
Лечението на епилептичен гърч се осъществява с антиконвулсивни лекарства, приложени инжекционно или под формата на свещички от обучен медицински персонал.