Това са актуалните данни: 21%. Това съответства на дела, приписан на емисиите на парникови газове от производството на свръхпреработени храни според изследвания, проведени в Бразилия за период от тридесет години.

 

Проучването подробно описва въглеродния отпечатък на свръхпреработените храни и отбелязва, че промяната на хранителните навици в Бразилия има последици за околната среда и че тази диета е станала потенциално по-вредна за човешкото и планетарното здраве едновременно.


 

За първи път изследователите са разгледали въглеродния отпечатък на свръхпреработените храни. Изследването, проведено в Бразилия, публикувано в списание The Lancet Planetary Health, разкрива, че консумацията на тези храни би допринесла за увеличаване на емисиите на парникови газове от диетите с около 21%.

 

Известно е вредното въздействие на производството на месо и млечни продукти върху планетата.

 

Според това проучване обаче, проведено от англо-бразилски изследователски екип, консумацията на свръхпреработени храни, каквито са индустриалния хляб, газираните напитки, бисквитите, замразените пици и други, също би имала значително въздействие върху околната среда.

 

В това ексклузивно интервю Бруно Парментие, специалист по въпросите на селскостопанските храни, посочва аномалните практики, които все още са в ход по отношение на селското стопанство, предлагането и потреблението.

 

Изследването обхваща период от тридесет години, от 1987 до 2018 г., и се основава на национално представителни данни за оценка на промените в диетата на бразилците, както и влиянието на консумацията на преработени храни върху глобалното затопляне на климата.

 

Отрицателното въздействие от консумацията на свръхпреработени храни

Бяха проверени четири отделни групи храни въз основа на тяхното съдържание на добавки и с определен статус „преработен“, вариращ от „непреработен“ до „ултрапреработен“.

 

Авторите на изследването за първи път установиха, че консумацията на минимално преработени храни като плодове и зеленчуци има тенденция да намалява с годините сред бразилците, в полза на свръхпреработените храни.

 

Нарастващото въздействие на свръхпреработените храни върху околната среда се дължи на увеличената консумация на свръхпреработено месо, което е удвоило приноса си към ежедневното въздействие върху околната среда на човек, за да достигне до около 20% от отпечатъка върху планетата за изследвания 30-годишен период, изяснява проучването.

 

Свързаните с режима на хранене заболявания и изменението на климата имат едни и същи причини и следователно трябва да бъдат разглеждани и лекувани едновременно.

 

За нашето здраве и устойчивост, ултрапреработените храни вече са огромен и нарастващ проблем.

 

Резултатите предполагат, че свързаните с режима на хранене и с изменението на климата заболявания, споделят едни и същи причини и следователно трябва да бъдат разглеждани и лекувани едновременно, пояснява Кристиан Рейнолдс, съавтор на изследването и старши преподавател в Центъра за хранителна политика към Градския университет в Лондон.

 

Източници:

www.futura-sciences.com