Притежаването на домашен любимец куче носи със себе си много отговорности, но също така и много позитиви, освен за психичното, но и за физическото здраве на хората.

 

Националния институт за екологични изследвания в Цукуба, Япония, са провели изследване, според което при възрастните хора, притежаващи куче, рискът от инвалидизация или нарушения в резултат на заседнал начин на живот е много по-малък от този, при хора, които нямат такъв домашен любимец.


 

По-ранни проучвания на екипа свързват притежаването на куче с по-нисък риск от физическа слабост. Това частично се обяснява с по-високите нива на физическа активност и разнообразните социални контакти сред собствениците на кучета.

 

Свързаната с обездвижване физическата слабост значително повишава риска от бъдещи увреждания.

 

В новопроведеното изследване са включени над 11 000 участници на възраст между 65 и 84 години, които притежават различни домашни любимци - котки или кучета.

 

С помощта на въпросници екипът събира данни от тях. Изследователите разглеждат още демографски, други здравни данни и информация за степента на инвалидизация на участниците. Прегледаните данни обхващат периода от юни 2016 г. до януари 2020 г.

 

Статистическият анализ на получената информацията позволява на изследователите да проучат потенциалните връзки между притежаването на кучета и риска от поява на увреждане.

 

От резултатите се забелязва, че при възрастните хора, които са настоящи собственици на кучета, рискът от развитие на инвалидизиращо нарушение е почти двойно по-нисък от този, при хора, които никога не са имали такъв домашен любимец.

 

Тази връзка остава непроменена дори след отчитане на други социално-демографски и здравни фактори, които биха могли да повлияят на риска от увреждане, като семейно положение, анамнеза за хронични заболявания, време прекарано на открито и други.

 

От друга страна, наблюденията на изследователите разкриват, че хората, които имат котка не отбелязват промени в риска от различни увреждания.

 

Докато грижите за домашен любимец куче значително понижават този риск и могат да допринесат за по-благоприятното стареене на хората.

 

Изследването е публикувано в сп. PLOS ONE на 23 февруари 2022 г.

 

Източници:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263791