Прекарването дори на по-малко от седмица на място, където въздухът е силно замърсен, може да повиши риска от инсулт до 28%, в зависимост от замърсителя.

 

Веществата азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид и прахови частици са свързани с повишен риск от инсулт. Те са основни замърсители на въздуха, които се намират най-често в големи, населени градове заради натоварените им пътища. Нарастването на тези вещества във въздуха е директно свързано с повишен риск от инсулт. Сочи се, че азотният диоксид е свързан с 33% увеличение на смъртността от инсулт, което сочи за връзка между замърсяването във въздуха и отслабването на организма. А друго вещество – серен диоксид – има връзка с 60% увеличение на смъртния риск.


Научното изследване, публикуване в сп. Neurology, показва ефектите от замърсяването в много по-кратък период от други изследвания. Резултатите от него сочат, че само за 5 дни някои от веществата във въздуха могат да повлияят сериозно на организма. 


Замърсяването на въздуха е проблем в цял свят – според Световната здравна организация (СЗО) 99% от всички хора, населяващи планетата Земя дишат замърсен въздух. Замърсяването е и тясно свързано с други засягащи цял свят проблеми като глобалното затопляне. Веществата азотен диоксид и серен оксид се получават при изгаряне съответно на изкопаеми горива (нефт, природен газ и въглища) и горива, богати на сяра. Горенето на горива води до емисии, които повишават глобалното затопляне.


Освен, че влияе на глобалния климат, замърсяването на въздуха вреди пряко и на човешкия организъм. Вдишването на фини прахови частици може да доведе до заболявания на дихателната система, включително рак, както и проблеми със сърдечносъдовата система. Данни на СЗО показват, че над 7 милиона смъртни случаи, свързани със замърсяването във въздуха.


Научното изследване сочи, че прекарването дори на кратък период от време на място, където замърсяването е високо, може да повиши значително риска от инсулт. Препоръчва се повишено внимание при местоживеене на гъсто населено място, където въздухът може да бъде силно замърсен. Предпазването от замърсения въздух може да помогне за подобряване на цялостното здравно състояние, а активните усилия за намаляване на замърсяването като рециклиране и намаляване потреблението на енергия могат да спомогнат и за по-добро бъдеще както на населението, така и на планетата, която обитаваме.

 

Референции:
American Academy of Neurology (2023, September 27) Exposure to air pollution linked to increased risk of stroke within 5 days. Retrieved 2023, September 28 from https://www.eurekalert.org/news-releases/1002365