Какво е ГМО?

 

Генетично модифицирани организми (по-често наричани ГМО) са организми или микроорганизми (т.е. растения и животни), чийто генетичен състав е бил манипулиран чрез трансгенна модификация, при която организмът съдържа ДНК от друг вид, или цисгенна модификация, при която съдържа ДНК от член от същия вид, но не се среща естествено. Въпреки че общественият дебат - разбираемо - се върти около изкуствено създадените хранителни реколти, може би ще е интересно да се спомене, че хората се хранят с ГМО от хиляди години и това не е дело на някоя мегакорпорация.


 

Всъщност, природата го е направила преди около 8 000 години с добре познатите ни днес сладки картофи (да споменем един от популярните примери), а големият "виновник" са бактериални гени в почвата, превърнали един обикновен корен в нещо ядливо.

 

Оптимизмът

 

Генетичната модификация на храни чрез рекомбинантна ДНК технология изглежда привлекателна за учените, защото осигурява средство за формирането на нови качества в културите. До момента това е направено с оглед на малък брой характеристики, като двете основни са толерантността към хербициди и резистентността към насекоми (един от плюсовете в случая е, че се използват биологични, а не химични методи за борба срещу вредителите).

 

Понастоящем фермерите, които са приели генетично модифицираните култури, са се възползвали от по-устойчиви селскостопански практики, по-специално намаляването на почвената обработка (оран). Намаляването както на обработването на почвата, така и на прилагането на пестициди притежава огромни предимства, тъй като с това се намалява въглеродният отпечатък в околната среда, от една страна, и излагането на фермерите и консуматорите на опасни химикали, от друга.

 

Недохранването е един от проблемите, които генетично модифицираните храни следват да решат, тъй като бедните хора обикновено разчитат на един хранителен източник в диетата си, например ориз. Редица от тези хранителни източници обаче не съдържат достатъчно количество от съществените хранителни вещества, за да предотвратят недохранването. ГМО културите могат да осигурят повече хранителни ползи чрез единични източници на храна, осигурявайки по-високи нива на белтъчини, въглехидрати, витамини и минерали.

 

Песимизмът

 

Често употребата на генетично модифицирани култури се обосновава с това, че може да изхрани света, но някои коментатори посочват, че връзката между световния глад и ГМО не е директна: такива култури се продават главно въз основа на преките оперативни ползи (повече производство и по-малко разходи) за фермерите. Други се опасяват, че пазарът ще се доминира от няколко компании, което ще увеличи зависимостта на развиващите се страни от индустриализираните.

 

Що се отнася до здравословните ползи, критиците често се фокусират върху антибиотичната резистентност, с която учените модифицират семената. Подобна процедура, допускат те, може да улесни развитието на резистентност към антибиотици в патогени, които представляват потенциална заплаха за човешкото здраве.

 

Всяко използване на пестициди води до еволюционен натиск, който от своя страна води до резистентност у вредителите. Съществуват притеснения, че ГМО културите могат да ускорят този процес, тъй като ограничават бройката на използваните химикали, а систематичното използване на ограничен брой пестициди улеснява адаптивния отговор на целевия вид.

 

Заключение

 

Много хора се притесняват, че ГМО ще засили употребата на хербициди, както и че компаниите ще превърнат семената в интелектуална собственост. Трябва да се разбере обаче, че темата е нюансирана, поради което консуматорите се нуждаят от добре поднесена информация, за да формулират мнение и съответно да направят своя рационален избор. Въпреки че настоящият материал не изчерпва всички „плюсове“ и „минуси“, важно е да се завърши с това, че иновативната технология изисква специални усилия отстрана на регулаторните органи, които да гарантират, че генетично модифицираните храни не ще застрашат човешкото здраве и околната среда. В същото време регулациите не би трябвало да задушат в зародиш положителния потенциал на този тип (а и на бъдещи) технологии.