Хиляди химични вещества откриват учени от Университета в Копенхаген във вода, съхранявана в бутилки за многократна употреба. Някои от тези вещества са потенциално вредни за здравето.

 

Според специалистите, занимаващи се с химия, които са се включили в изследването, производството на този вид бутилки се нуждае от регулиране на условията и стандарта.Двама химици от Университета в Копенхаген проверяват кои химически вещества се отделят в течностите, съхранявани в различните популярни видове меки пластмасови бутилки за многократна употреба.

 

Изследователите провеждат нецелеви скрининг (NTS) с помощта на течен хроматограф и мас спектрометър, като по този начин проверяват всички налични вещества. Получените резултати много ги изненадват.

 

След 24-часов престой на водата в такъв вид бутилка, те откриват стотици вещества във водата, включително такива, които не са срещани досега в пластмасата. Някои от тези вещества са потенциално вредни за здравето. След измиването на бутилката в съдомиялна машина са открити няколко хиляди вещества в по-късно съхраняваната в тях вода.

 

Професорът по аналитична химия на околната среда от катедрата по растения и науки за околната среда на Университета в Копенхаген - Ян Х. Кристенсен, и постдокторанта от същата катедра и първи автор - Селина Тислер откриват повече от 400 различни вещества от пластмасовата бутилка и над 3500 вещества, получени от сапуна за съдомиялната машина.

 

Голяма част от тези вещества са все още неизвестни, но дори и сред идентифицираните химикали, токсичността на най-малко 70% от тях остава неизвестна.

 

Фотоинициаторите са сред токсичните вещества във водата, които тревожат изследователите. За тях е известно, че имат потенциално вредни ефекти върху здравето на хората. Те могат да нарушат ендокриния баланс и да проявят канцерогенно действие.

 

Изследователите откриват различни пластмасови омекотители, антиоксиданти и освобождаващи агенти, използвани при производството на пластмасата, както и диетилтолуамид (DEET), които е известен като активното вещество в спрея против комари.

 

За провеждането на проучването учените създават условия, съвпадащи с тези, при които много хора обичайно използват пластмасовите си бутилки за напитки. Най-често водата в тях престоява няколко часа преди да бъде консумирана.

 

В новите бутилки за многократна употреба, близо 500 различни вещества остават във водата след допълнително изплакване. Над 100 от тези вещества идват от самата пластмаса.

 

Учените все още не знаят дали концентрацията на тези вещества влияе токсично върху здравето на хората. Необходимо е провеждането на допълнителни изследвания.

 

Според изследователите само някои от откритите вещества са добавени умишлено, повечето са случайно попаднали по време на производството или са се получили в резултат на преобразуването на други използвани съединения - например репелентът за комари диетилтолуамид, който най-вероятно се получава при разграждането на един от пластмасовите омекотители.

 

Резултатите от проучването са публикувани в Journal of Hazardous Materials.

 

Източници:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422001194?via%3Dihub