След анализ на голям обем данни, изследователи от Университетската болница в Павия, Италия, достигат до извода, че излагането на пестициди, органични разтворители и хербициди увеличава риска от развиване на болестта на Паркинсон. Изследователите откриват връзка и между фермерската работа и заболяването.

 

Данните сочат, че хербицидите и инсектицидите увеличават риска от болестта на Паркинсон с 33 – 200%. В контролирани проучвания, излагането на хербицида паракват или фунгицида (противогъбичков препарат) манеб удвоява честотата на поява на заболяването.


 

Според изследователския екип рискът изглежда дозозависим, т.е. увеличаването на дозата води до правпропорционално увеличение на риска.

 

Все още не е ясно дали начинът на излагане на препаратите (вдишване или абсорбиране през кожата) е от значение за риска. Засега са налице данни само за общите приети дози, измерени чрез кръвни изследвания. Предстои да се анализират различните начини за поемане на химикалите и какви ефекти имат те върху общото здравословно състояние.