Американско изследване обръща общественото внимание към факта, че пестицидите са вредни не само при консумация на продукция или замърсена с тях вода. Много от тях са опасни за здравето и при вдишване, а при пръскането на една нива, пестициди обикновено се разнасят с въздуха в радиус до 2-3 км извън предела на третираната площ.
 
Ким Харли от Center for Environmental Research, University of California, Berkeley ръководи първото изследване за ефекта на метилбромида върху здравето на хора, живеещи в близост до третираните с него обработваеми площи. Познат още като бромометан, този пестицид е безцветен, без вкус и мирис, незапалим и на практика – недоловим за човека. Използва се за прогонване и унищожаване на насекоми, живеещи в почвата.
 
Освен че уврежда озоновия слой, този химикал причинява дихателни, бъбречни и неврологични проблеми при продължително излагане, а рязкото натравяне с него води до замаяност, мускулна слабост, объркване, белодробни отоци и конвулсии. Шансът за оцеляване при натравяне варира силно, но дори да се случи, налице остават трайни увреждания като астения, затруднен мисловен процес, нарушения в зрението и парастезия.
 
Макар от началото на 2000 г. този препарат постепенно да се забранява в целия свят, той все още се използва, дори в държави, които официално са го забранили. Това се прави предимно незаконно, но е възможно и благодарение на вратичка в закона, която позволява химикала да се използва „по изключение” за специални и деликатни култури като ягодите.
 
В изследването си д-р Харли включва около 500 клинично здрави майки, непушачки и техните новородени, всички с адрес в близост до няколко ферми, в които се използва този пестицид. Данните за количеството и локацията на използвани пестициди са точни и взети от щатската система PURS - Pesticide Use Reporting System
 
Учените установяват, че всички бебета са под прага на нормалното за новородено тегло, като средно тежат с около 200 г по-малко от деца, живущи в райни без употреба на бромометан. Твърде ниското тегло при раждане оставя бебето по-слабо и го поставя под завишен риск от проблеми с умственото и физическо развитие. За сравнение, децата на майки, употребяващи системно тютюневи изделия, са с около 150 г по-ниско тегло от нормата при раждане.
NEWS_MORE_BOX
 
Лабораторни изследвания сочат, че дори в ниски концентрации метилбромидът също вреди на ембрионалното развитие.
 
Само в Калифорния, за 2011 г. са използвани над 2 млн. кг. от пестицида, въпреки плана той постепенно да се ограничава до пълната му забрана. Макар в Европейския съюз да е забранен от 2003 г. насам, той все още се използва нелегално в по-слабо заселените селски райони, предимно в страни от Източна и Югоизточна Европа.