Нестабилният слой газ, който защитава всички живи същества на Земята от суровата ултравиолетова светлина на слънцето, се възстановява. С други думи – озоновата дупка вече се затваря.
 
Това показват най-новите данни на Световната метеорологична организация и Програмата за околната среда към Организацията на обединените нации.
 
Живозастрашаващата озонова дупка нарастваше в продължение на десетилетия точно над Антарктида.
 
21% от въздуха, който дишаме, е кислород. Една молекула кислород се образува от два кислородни атома. В горните слоеве на атмосферата обаче една такава молекула се образува от три атома. Атмосферният слой, образуван от такива молекули, се нарича озонов слой", обясняват експертите.
 
Озоновият слой спира почти изцяло проникването на ултравиолетовите лъчи до земната повърхност и допуска само много малка част от тях. Акко нямаше озонов слой, нямаше да има живи същества на Земята.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Учените отдават положителните резултати в борбата за спасяването на планетата на многобройните законодателни мерки, предприети от правителствата на отделните държави, във връзка с ограничаването на опасните за озоновия слой газове.
 
Основен принос към добрата новина Протоколът от Монреал от 1987 г., благодарение на който беше ограничено производството на химикали, предизвикващи изтъняването му.
 
Такива се хлорът и бромът от хлорофлуоровъглеродите.
 
През 2014 г. нивата на тези химикали са намалели с около девет процента от рекорда през 2000 г. Специалистите прогнозират, че до края на века изтъняването на озоновата дупка окончателно ще се затвори.