Честотата на ухапванията от змии варира в зависимост от различните географски ширини. Въпреки че в България те не са много чести, е важно всеки да може да реагира в подобна ситуация.

 

В България се срещат различни видове змии, от които само пет са отровни. Това са Обикновена европейска усойница, Рогата усойница, Аспикова усойница, Ливадна усойница и Монпелийска змия.


 

Обикновенато европейска усойница (Vipera berus) е много адаптивна и може да се открие на различни места, например пясъчни дюни, букови гори, крайречни полета, алпийски ливади и други.

 

В България обитава още един собствено признат балкански подвид на евопейската усойницата, наричан Vipera berus bosniensis. Според проведени изследвания, нейната отрова е много силна и може да причини тежки симптоми, например нарушения в нормалните функции на нервната система.

 

Обикновената европейска усойница се среща основно през пролетта и лятото. Тя има дебело тяло, покрито с диамантена зигзагообразна шарка в черно или кафяво.

 

Рогатата усойница (Vipera ammodytes) е една от най-смъртоносните змии в Европа и съответно най-смъртоносната в България. Нейната отрова е изключително токсична. Тя притежава много дълги зъби, растящи до 15 mm на дължина. Това позволява дълбокото проникване на отровата в тъканите и кръвоносната система.

 

Рогатата усойница обитава всички краища на България. Тя се разпознава по своя рог в края на носа, който нараства до малко над сантиметър. Женските обикновено са кафяви и бежови, а мъжките - сиви и черни. В горната част на главата ѝ може да се види обърната назад буква “V”.

 

Аспиковата усойница (Vipera aspis) по-често се среща в Алпите, Северна Италия и централната част на Франция. Проучванията са показали, че най-отровните ѝ подвидове се срещат в Швейцария, а не в България. Въпреки това някои популации могат да бъдат открити и на Балканите.

 

Нейната глава е с форма на диамант и има изпъкнали люспи над очите, завършващи с извит нос. Обикновено са дървеснокафяви на цвят, с черни кръстосани петна. Симптоматиката след ухапване може да варира значително. Възможна е некроза на тъканите, бъбречно засягане и други.

 

Ливадната усойница (Vipera ursinii) наподобява европейската, но се среща много по-рядко. В България обитава по-хладните северни части на страната, основно Врачанския и някои части на Централния Балкан. Ливадната усойница може да достигне до 85 см дължина. Тялото ѝ е с цвят, преливащ от жълтокафяво до черно, с характерена диамантена зигзагообразна шарка.

 

Симптоматиката след ухапване от ливадна усойница е по-лека. Наблюдава се локализирана болка, подуване и общи оплаквания. Въпреки това консултацията с лекар е силно препоръчителна.

 

Монпелийската змия (Malpolon monspessulanus) е най-безопасната змия от отровните видове в България. Това се дължи на ниската токсичност на нейната отрова, както и на задното разположение на зъбите ѝ. Те са скрити дълбоко в черепа ѝ и рядко достигат достатъчно близо до тъканите при ухапване. В повечето случаи се наблюдават локални симптоми, като подуване и зачервяване. Тези змии избягват конфронтации и повечето инциденти са провокирани от човека.

 

Монпелийската змия се среща главно в долните подножия на Родопите и сред долината на Струма. Нейните размери достигат до 2 метра, главата ѝ е малка, а шарката и е трицветна в жълто, черно и кафяво.

 

Познаването на различните видове змии е от значение за предоставяне на адекватна информация на лекарския екип. Важно е по време на консултацията с медицински специалист да се даде информация за шарката, цвета и отличителните характеристики на змията.

 

Как да постъпим след ухапване от змия?

  • Незабавно се свържете със спешен медицински екип;
  • Запазете спокойствие, повечето ухапвания от змии не са сериозни и могат да бъдат лекувани;
  • Частта от тялото, която е ухапана, трябва да стои неподвижна възможно най-дълго;
  • Ако е възможно, се препоръчва заемането на възстановителна позиция на тялото;
  • При наличие на болка може да се приеме парацетамол;
  • Всички бижута и дрехи в близост до ухапването трябва да се премахнат или разхлабят, в случай, че в засегнатата зона възникне оток.

Какво да НЕ правим при контакт със змия?

  • Не приближавайте змията и не се опитвайте да я хванете или убиете;
  • Не се опитвайте да изсмучете или отстраните отровата от ухапването;
  • Не завързвайте нищо здраво около зоната на ухапването;
  • Не приемайте аспирин или ибупрофен, тъй като те биха могли да влошат кървенето.

 

Референции:

https://www.nhs.uk/conditions/snake-bites/

https://travelsnippet.com/europe/bulgaria/venomous-snakes-in-bulgaria/