Под промишлени отрови се разбират всички химически субстанции или материали, които носят риск за живота и здравето на хората при контакт с тях.


При възникване на производствена авария, свързана с изтичане на рискови материали, е необходима незабавна реакция от оторизирани органи.

 


Поведение на помагащия при сигнал за изтичане на промишлени отровни вещества:

 • Подайте веднага сигнал за аварията на 112;
 • Ако имате противогаз или други средства за индивидуална защита, използвайте ги;
 • При липса на противогаз, използвайте подръчни средства – превръзки, хавлия, кърпа, за защита на дихателните си органи;
 • Пострадалите трябва да бъдат изведени веднага от опасната зона до пристигането на медицинските екипи.

 

Важно: Много често върху опаковката или върху превозното средство, транспортиращо промишлената отрова, е оказано вида на веществото (като идентификационен код), както и стъпките за първа помощ, които трябва да се предприемат при отравяне с него!

 

NEWS_MORE_BOX

 

Когато сигнализирате на 112 трябва да информирате за:

 • Вида на веществото – газообразно, течност, радиоактивен материал, запалващ се газ и т.н.;
 • Име и идентификационен код на веществото;
 • Какво е приблизителното количество на изтеклия опасен материал;
 • От колко време опасното вещество е на мястото на инцидента;
 • Колко са пострадалите;

 

Какво трябва да направи помагащият:

 • Изведете пострадалите незабавно от мястото на инцидента;
 • Дайте максимална концентрация кислород (ако разполагате с кислородна бутилка) с помощта на маска, особено при пострадали, които имат трудности с дишането вследствие на инцидента;
 • Незабавно измийте кожата или очите на пострадал, който е бил в контакт с рисковите материали!
 • Свалете дрехите, обувките и бижутата в контакт с рисковите материали. Обилно изплакнете с вода кожата на пострадалия в течение на 20 мин;
 • Транспортирайте пострадалия до болнично заведение;
 • По време на транспортирането следете постоянно жизнените му показатели.

 

Важно: Не правете изкуствено дишане на мястото на инцидента! Изведете пострадалия на чист въздух, препоръчително е да му се даде топло мляко или вода. Преди пострадалите да бъдат извозени от мястото на инцидента трябва да се обезпечи сигурността на помагащите и медицинския персонал.