Степента на отравянето, причинено от хлор, зависи от количеството от веществото, на което е изложено дадено лице, как е било изложено лицето и продължителността на времето на експозиция.


Когато хлор, под формата на газ, влезе в контакт с влажни тъкани като очите, гърлото и белите дробове, се получава киселина, която може да увреди тези тъкани.


Кои са симптомите на излагането на хлор?


По време на или непосредствено след излагане на опасни концентрации на хлор могат да бъдат развити следните признаци и симптоми:

  • Замъглено зрение;
  • Пареща болка, зачервяване и мехури по кожата, ако са изложени на газа. Наранявания на кожата, подобни на измръзване, могат да възникнат, ако тя е изложена на течен хлор;
  • Усещане за парене в носа, гърлото и очите;
  • Кашлица;
  • Стягане в гърдите;
  • Затруднено дишане или задух, които могат да се появят веднага, ако се вдишат високи концентрации на хлор, под формата на газ, или могат да се забавят, ако се вдишат ниски концентрации от газа.
  • Течност в белите дробове (белодробен оток);
  • Гадене и повръщане;
  • Сълзене;
  • Хрипове

Появата на тези симптоми не означава непременно, че човек е бил изложен на хлор.


Какви са дългосрочните ефекти върху здравето след излагане на хлор?

Дългосрочни усложнения могат да възникнат след вдишване на хлор във високи концентрации. По-вероятно е да бъдат наблюдавани усложнения при хора, които развиват тежки здравословни проблеми като натрупване на течност в белите дробове (белодробен оток) след първоначалната експозиция.


Как хората могат да се предпазят и какво трябва да направят, ако са изложени на хлор?

Зоната, където се отделя хлорът, трябва да бъде напусната и да се излезе на чист въздух. Бързото придвижване до зона, където има чист въздух, е от изключителна важност за намаляване на излагането на хлор.


Ако отделянето на хлор е на открито, хората трябва да се отдалечат от мястото, където е бил изпуснат хлорът. Необходимо е да се отиде до възможно най-високо място, тъй като хлорът е по-тежък от въздуха и се разпространява в ниско разположени места. Ако отделянето на хлор е на закрито, е необходимо да се излезе от сградата.


Ако човек смята, че има възможност да е бил изложен на веществото, той трябва да свали дрехите си, бързо да измие цялото си тяло със сапун и вода и да потърси медицинска помощ възможно най-скоро.


Необходимо е свалянето на дрехи, върху които е попаднал хлор, под формата на течност, да стане бързо. Всяко облекло, което се облича отгоре, през главата, трябва да бъде изрязано или скъсано, вместо да бъде съблечено през главата. Ако е възможно, добре е дрехите да бъдат изолирани в найлонова торбичка. След това е препоръчително първата найлонова торбичка, с дрехите, да бъде поставена във втора найлонова торбичка. Премахването и запечатването на дрехите по този начин може да помогне на човек да предпази себе си и другите хора от веществото.


При поставяне на дрехите в найлонови торби е редно екипът да бъде уведомен за това при пристигането му.


При помощ на други хора да свалят дрехите си, трябва да бъде избегнато докосването на засегнатите от хлора места върху тях и премахването им да стане възможно най-бързо.


От голямо значение е измиването на цялото тяло с големи количества сапун и вода възможно по-бързо.


При парене в очите или замъглено зрение, очите трябва да бъдат изплакнати с вода за 10 до 15 минути. Ако човек носи контактни лещи, те трябва да бъдат махнати и поставени в торбите със замърсеното облекло, преди да бъдат изплакнати очите. Не бива лещите да бъдат поставяни обратно на очите, те трябва да бъдат изхвърлени, дори ако не са за еднократна употреба. Очилата трябва да бъдат измити със сапун и вода, след което може да бъдат сложени отново.


При поглъщане на хлор не бива да бъде предизвиквано повръщане, нито да бъдат приемани течности. Необходимо е да се потърси спешна медицинска помощ веднага чрез набиране на телефон 112 и обяснение за случилото се.


Как се третира излагането на хлор?

Не съществува антидот за излагане на хлор. Лечението се състои в отстраняване на хлора от тялото възможно най-скоро и осигуряване на медицинска помощ.


Библиография:
National Capital Poison Center. Chlorine
Newman LS. (n.d.). Gas and chemical exposure.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Facts about chlorine