Открит е вид рак в морски миди, който може да се разпространи през водата и да заразява чужди организми. Макар и откритието да е скорошно, се твърди, че такива видове рак са се разпространявали из морското дъно в продължение на стотици, ако не и хиляди години.


Мидите, които пренасят този вид рак, се наричат Cerastoderma edule и са малки, ядливи морски видове. Още биват наричани "кокълс" (cockles). Ракът, който пренасят тези миди се нарича двучерупчеста трансмисивна неоплазия (bivalve transmissible neoplasia), или BTN. Той е подобен на левкемията при хората, тъй като засяга белите кръвни клетки. 


Начинът, по който ракът се разпространява, е през морската вода. Чрез нея той може да премине от една мида към друга. Когато раковите клетки попаднат в друг морски обитател (най-вече друг вид мида), често водят да гибел. Открити са осем вида от този рак.Задълбоченото изследване на откритите тумори в мидите е довело до разграничаване на два основни вида BTN с напълно различни характеристики на раковите клетки. В някои случаи са откривани миди с двата вида рак едновременно. Научното изследване сочи, че този вид заразен рак съществува в мидите потенциално от стотици, ако не и хиляди години и бавно се е разпространявал из популацията миди в Европа. Макар и този вид рак да съществува от толкова много години, той е високо нестабилен, значително повече от един човешки тумор.

 

Макар и този вид рак да не може да засегне човешкият организъм, се сочи, че той е изключително издръжлив и може да преживее в много по-опасни среди от него.


Този вид миди се намират на земята в продължение на повече от 500 милиона години и съществуват още преди динозаврите. Изследването на този нов вид, заразен рак, би могло да помогне за разбирането на повече за различните видове рак у хората. Фактът, че този рак съществува от милиони години насам и може да оцелее в среди, опасни за други туморни клетки го прави обект на изследване, който потенциално би могъл да ни даде по-добра представа за същината на видовете рак, които се появяват в човешкия организъм. От друга страна овладяването на този вид рак би помогнало значително за поддържането на населението на миди в световния океан, като това би допринесло значително за поддържането на екосистемата. 

 

Научното изследване, разглеждащ рака, който се разпространява по морските обитатели, е публикувано в сп. Nature Cancer.

 

Референции:
Tubio, J. (2023, October 2) Somatic evolution of marine transmissible leukemias in the common cockle, Cerastoderma edule. Retrieved 2023, October 4 from https://www.nature.com/articles/s43018-023-00641-9