Нови шест вида коронавируси, източник на които са прилепите в Мианмар, са открили учени от глобалната здравна програма на Smithsonian. Окритието е съвсем ново, а бъдещите проучвания ще оценят потенциала за предаване между животните и ще анализират какви са рисковете за човешкото здраве. Според първоначалните данни обаче новооткритите коронавируси не са тясно свързани с коронавирусите, които причиняват Тежъкия остър респираторен синдром SARS-CoV (ТОРС), Близкоизточният респираторен синдром (MERS) и COVID-19.


Откритието и последвалите анализи, ще помогнат за разбирането на многообразието от коронавируси при прилепите и ще подпомогнат глобалните усилия за откриване, предотвратяване и реагиране на инфекциозни заболявания, които могат да застрашат общественото здраве, особено в светлината на продължаващата пандемия COVID-19.


Вирусните пандемии напомнят колко тясно свързано е здравето на човека със здравето на дивата природа и околната среда. В световен мащаб хората взаимодействат с дивата природа все по-често, така че колкото повече се знае за тези вируси - какво им позволява да мутират и как се разпространяват в други видове - толкова по-добре може да се намали пандемичния им потенциал, споделят учените.Те са открили новите вируси, докато са провеждали био наблюдение на животни и хора, за да разберат по-добре обстоятелствата за преминаването на инфекциите. Екипът фокусира изследванията си върху обекти в Мианмар, където хората са по-склонни да влязат в тесен контакт с местната дива природа, заради разкриването на нови обработваеми земи. От май 2016 г. до август 2018 г. те са събрали и анализирали над 750 проби от слюнка и фекалии от прилепи в тези райони. Експертите изчисляват, че хиляди коронавируси – много, от които все още не са открити - присъстват в прилепите.


„Бдителното наблюдение, изследвания и образование са най-добрите инструменти, които имаме за предотвратяване на пандемии, преди още те да се появят“, категорични са изследователите, цитирани от Sciencedaily.


Коронавирусите са РНК –вируси, принадлежащи към семейство Coronaviridae. Разделени са в три антигенни групи според естествените им гостоприемници, нуклеотидните последователности и серологичните им отнасяния. При бозайници групите са две – I и II;  Третата е при птиците и вирусите са причинители на инфекциозен бронхит (Infectious bronchitis virus - IBV) и на коронавирусна инфекция при пуйките (Turkey coronavirus- TCoV).