При наличие на олово във водата, която децата в ранна възраст консумират, се наблюдава повишен риск от изявяване на престъпни намерения през тийнейджърските години. Това твърдение е подкрепено от ново проучване на изследователи от Университета в Индиана, представено в Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Главен изследовател е Джаки Макдоналд Гибсън, която е председател на катедрата по околна среда и професионално здраве в IU School of Public Health-Bloomington.


 

Според направеното проучване децата под 6-годишна възраст, които пият вода от частни кладенци, имат по-високи нива на олово в кръвта.

 

В резултат на тези нива на оловото се отбелязва връзка за 21% по-висок риск те да бъдат докладвани за престъпления след 14-годишна възраст.

 

Рискът от извършването на по-сериозно престъпление е 38% по-висок, като то може да засяга чуждо имущество, нападение или проява, която да включва употребата на оръжие.

 

Прекомерният контакт в ранна детска възраст с олово има пряко влияние върху коефициента на интелигентност, по-малките доходи през целия живот и повишения риск от поведенчески проблеми и престъпна дейност.

 

Направеното проучване подчертава голямата важност от консумацията на пречистена вода.

 

Изследователите правят анализ на 20-годишен набор от данни, който свързва измерванията на олово в кръвта на 13 580 деца на възраст под шест години с техния източник на питейна вода преди 6-годишна възраст и с техните престъпни прояви след навършването на 14 години.

 

В допълнение към откритието на връзка между експозицията на олово и поведенческите проблеми при тийнейджърите, от проучването се установява още, че нивата на олово в кръвта при деца, разчитащи на частни кладенци, са приблизително 11% по-високи, в сравнение с тези, на които е предоставена обществена водоснабдителна услуга.

 

Консумацията на вода от частни кладенци е сериозен проблем в САЩ. В днешно време 13% от домакинствата там разчитат на такива.

 

Домашните кладенци не са регулирани от Закона за безопасна питейна вода и поради тази причина рядко се тестват за олово или се третират, за да се предотврати разтварянето на олово от битовите водопроводи и инсталации.

 

Оловото във водата от всеки източник причинява еднаква вреда, но децата консумиращи вода от частен кладенец са по-податливи на излагане на олово, тъй като повечето собственици на частни кладенци нямат системи за контрол на корозия, които да предотвратят извличането на олово от компонентите на кладенеца, водопровода и инсталациите в битовата вода.

 

За разлика от тях, регулураните водните системи задължително следят водата за повишени нива на олово и при необходимост да бъдат приложени системи за контрол на корозията.

 

Източници:

https://www.pnas.org/content/119/6/e2110694119