Заболяванията на сърдечносъдовата система са сред най-честите причини за смъртност по света.

 

Рисковите фактори за развитие на заболяване, засягащо тази система обикновено зависят основно от индивидуалните фактори и начина на живот на всеки човек.


 

Въпреки това обаче, някои фактори от околната среда, като замърсяването и изменението на климата, също могат да повишат този риск.

 

Според ново проучване, публикувано в сп. Cardiovascular Research, факторите на околната среда също допринасят за появата на нарушенията, засягащи сърцето и неговите съдове.

 

В изследването е включен проф. Томас Мюнцел, който е директор по кардиология в Университетския медицински център Майнц към Университета Йоханес Гутенберг в Германия.

 

Според Световната здравна организация (СЗО) сърдечносъдовите заболявания предизвикват смъртта на 17,9 милиона души годишно.

 

Рискови фактори за появата на тези заболявания са тютюнопушенето, липсата на физическа активност, консумацията на голямо количество сол и малко плодове и зеленчуци, както и прекомерния прием на алкохол.

 

Всички тези вредни навици могат да доведат до хипертония, високи нива на кръвната захар, наднормено тегло и затлъстяване, които от своя страна са предпоставка за появата на сърдечносъдови нарушения.

 

Поради тази причина основните препоръки на лекарите и медицинските специалисти са промени в начина на живот, които целят редуцирането на сърдечносъдовия риск.

 

Много учени в днешно време обръщат внимание и на факторите на околната среда, които влияят върху този риск.

 

Контролирането на тези рискови фактори е много по-трудно от контрола на индивидуалните такива, защото изискват действия от по-голяма част от населението, а не само от малки групи хора.

 

Рисковите фактори на околната среда, които повлияват съдечносъдовото здраве, са многофакторни и поради тази причина са трудни за изследване.

 

Един от тях е шумовото замърсяване. Според изчерпателен мета-анализ е установено, че на всеки 10 децибела повишен шум от автомобили или засилен трафик рискът от развитие на исхемична болест на сърцето се увеличава с коефициент 1,08.

 

Замърсяването с фини прахови частици също влияе върху здравето на сърдечносъдовата системата. Според предходни проучвания в Европейския съюз има приблизително 592 000 смъртни случая всяка година заради наличието на фини прахови частици и замърсяване с озон. Около 41% от тези смъртни случаи се дължат на исхемична болест на сърцето и инсулт.

 

Третият ключов екологичен рисков фактор е светлинното замърсяване на открито. То може да наруши циркадните ритми на сърцето, което от своя страна може да увеличи риска от сърдечносъдови заболявания.

 

Освен тях върху здравето на сърдечносъдовата система може да повлияе и изменението на климата и глобалното затопляне. Повишените глобални температури увеличават вероятността от горски пожари, които допринасят за замърсяването на въздуха.

 

Изводите, които могат да бъдат направени от проведеното проучване, са, че редуцирането на рисковите фактори от околната среда е също толкова важно за сърцето и неговите съдове, колкото и редуцирането на индивидуалните за човека такива.

 

Източници:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/environmental-factors-significant-contributor-to-heart-disease#Future-research

https://academic.oup.com/cardiovascres/advance-article/doi/10.1093/cvr/cvab316/6381568

https://academic.oup.com/eurheartj/article/40/20/1590/5372326