Първо е важно незабавното алармиране на телефон 112.


Безопасността е приоритет. При оказване на помощ съществува опасност от удар от мълния и за спасителя. Ако зоната, в която се намира жертвата, е с висок риск (например изолирано дърво или открито поле), жертвата и спасителят могат да бъдат застрашени. Ако е необходимо, жертвата трябва да се пренесе на по-безопасно място.


Жертвата на удар от мълния се проверява за пулс и дали диша. Най-доброто място за проверка на пулса е сънната артерия, която се намира на шията, непосредствено под челюстта.Ако жертвата не диша, е необходимо незабавно да се предприеме съживяване - дишане уста в уста, ако жертвата няма пулс, трябва да се направи и и сърдечен масаж. Тези дейности трябва да продължат, докато не пристигне помощ. Ако зоната е студена и мокра, поставянето на защитен пласт между жертвата и земята може да помогне за намаляване на хипотермията (ниска телесна температура).


Светкавицата е едно от най-мощните и пищни природни явления. Ударите от мълния по хората са рядкост, но могат да причинят сериозни наранявания на човешкия организъм и представляват втората водеща причина за смърт, свързана с времето след наводненията.


Рискът от удар от мълния зависи от регионални, сезонни фактори и фактори на времето. Нараняванията при ударите от светкавица достигат пик през летните месеци в целия свят. Повечето такива инциденти се случват на открито при хората, занимаващи се с голф, риболов, плуване с лодка, къмпинг или туризъм.


От данните за наранявания от мълния обаче е установено, че една трета или повече се срещат и на закрито. Като механизъм за нараняване се приема, че ако мълния удари например къща, електрическата енергия може да бъде предадена чрез водопроводни тела като мивки, душове или тоалетни. Около 10% от нараняванията от светкавица възникват по време на транспортиране в моторни превозни средства.

 

Обикновено мъжете са изложени на по-голям риск от удар от светкавица, отколкото жените, като съотношението е 5: 1 в полза на мъжете.


Непосредствените ефекти на удар от мълния могат да причинят асистолия (прекратяване на сърдечната дейност с липса на биоелектрическа активност), камерна фибрилация (неправилен и много често бърз пулс) или директно нараняване на централната нервна система и дихателния център, който се намира в продълговатия мозък.


Трудно е да се оцени тежестта и последиците от увреждане на дълбоките органи и тъкани, причинени от удар от мълния. Като цяло степента на наранявания от електрическия ток зависи от напрежението, електрическото съпротивление на тъканта и продължителността на излагане. За разлика от кожата, нервната тъкан има много ниско електрическо съпротивление.

 

Ударите от светкавица по-често засягат централната нервна система, отколкото периферните нерви. Наблюдаваните неврологични находки включват - краткосрочна загуба на съзнание, кома, припадъци, главоболие, повишено вътречерепно налягане и вътречерепен кръвоизлив.


Глухотата е често срещана при хора, които са ударени от мълния. Най-честата причина за разкъсването на тъпанчевата мембрана е взривната вълна. Други причини за нараняване на ухото могат да бъдат баротравма, изгаряния и вазомоторни нарушения. Увредата на ухото често е в следствие от използването на телефон по време на гръмотевичната буря.


Мълнията може също да причини увреждане на миокарда, перикарден излив, нарушения на проводимостта и дисритмии.


70% от ударите от мълния не са фатални. Те обикновено траят само милисекунди и преминават през тялото на жертвата с минимален пренос на енергия към вътрешните органи.

 

Библиография:
Cooray V, Cooray C, Andrews CJ. Lightning caused injuries in humans.
Lederer W, Wiedermann FJ, Cerchiari E, Baubin MA. Electricity-associated injuries II: outdoor management of lightning- induced casualties.
Lichtenberg R, Dries D, Ward K, Marshall W, Scanlon P. Cardiovascular effects of lightning strikes.