От 1 март влязоха в сила новите енергийни етикети на битовите електроуреди в ЕС, за да помогнат на потребителите да намалят въглеродния си отпечатък, като пестят ток.

 

Най-съществената промяна е отпадането на класовете за ефективност A+, A++ и A+++, които бяха объркващи.


 

За да бъде по-опростена, новата скала ще съдържа категории от A до G. Новите етикети ще се прилагат за хладилници, фризери, съдомиялни, перални машини и телевизори, а от 1 септември и за електрически крушки и лампи.

 

През следващите години ще последват и други продукти.

 

Енергийните етикети са въведени през 1992 г., за да стимулират разработването на енергоефективни уреди и да подпомогнат информирания избор на потребителите.

 

На домакинските уреди и осветлението се падат около 60% от общото потребление на електроенергия от едно европейско домакинство, по данни на Евростат.

 

Заради нарастващите екологични изисквания на потребителите, етикетите ще дават и друга важна информация, освен класа на енергийна ефективност.

 

Например за пералните те ще показват литрите вода на цикъл, продължителността на цикъла и потреблението на енергия, измерени за дадена стандартизирана програма.

 

Новата скала е проектирана така, че малко продукти да могат да влязат първоначално в клас „А“, оставяйки място за включване на по-ефективни продукти в бъдеще.

 

Продуктите с най-висока енергийна ефективност, които към момента са предлагат, сега ще бъдат етикетирани най-често като „B“, „C“ или „D“.

 

Етикетите ще включват още QR код за връзка с база данни на ЕС, където ще има повече информация , която може да се използва за сравнение на продукта с други подобни.

 

Освен това, от 1 март производителите са задължени да предоставят резервни части за своите уреди в продължение на поне 7—10 години след пускането им на пазара.

 

По данни на ЕК към края на февруари 2021 година над 90 % от електроуредите в ЕС са имали клас за енергийна ефективност A+, A++ или A+++, което показва, че енергийните етикети се разпознават от потребителите.

 

Новите енергийни етикети помагат за опазването на околната среда чрез по-дълъг живот на уредите, повече възможности за рециклиране и повторна употреба, и по-малки емисии на парникови газове, които са основен замърсител на въздуха.

 

По данни на Световната здравна организация замърсяването на въздуха е причина за около 3 млн. преждевременни смъртни случая годишно.

 

Това прави замърсяването на въздуха и околната среда все по-сериозен рисков фактор за здравето, а мерките за енергийна ефективност са една от стъпките за по-отговорното поведение на производителите и потребителите.