Открити са нови щамове на бактерия, която причинява животозастрашаващи инфекции. При разучаването на щамовете било открито, че някои от тях могат да оцелеят в кръвта и могат да преодолеят защитите на имунната система.


Щамовете на бактерията са открити от Националния институт по здравеопазване в САЩ. Институтът по алергии и инфекциозни болести установява как тези бактерии могат да навлязат в имунната система. След като щамовете се подлагат на въздействието на имунната система се установява, че някои от тях могат да оцелеят в кръвта в сравнение с други и че белите кръвни клетки са по-склонни да се борят и да унищожават повече някои щамове, отколкото други.


Разкритите нови щамове са на бактерията Klebisella pneumanie. Преди тази бактерия е била установена като опасна за човешкия организъм, като причиняваща често фатални инфекции. Макар и инфекциите да възникват при лицата с вече компрометирана имунна система, с годините са се появили щамове на бактерията, които са трудни за лечение и са развили антибиотична резистентност. Бактерията е третият най-често срещан патоген в кръвта.Някои щамове на бактерията се наблюдават най-вече в болнична среда, като те са резистентни към множество видове лечение. Макари бактерията да има и други щамове, които възникват извън болничната среда и не са резистентни на лечение, те могат много бързо да заразяват и се смятат за хипервирулентни. Новооткритият щам на бактерията е както резистентен към множество лекарства, така и силно заразен. 


Сравнението на новите и вече познатите щамове на бактерията сочи, че новите такива нямат значително по-силна защита от имунната система. Открито е, че новите щамове имат по-малка вероятност да оцелеят в кръвта. Сочи се и че белите кръвни клетки атакуват и се справят с около 67% от новите щамове и само с 5% от старите.


Разработени са лекарство против бактерията – антитела, които да стимулират белите кръвни клетки да се справят с някои от щамовете на бактерията. Резултатите от тестването на лекарството са непостоянни за някои от щамовете, но въпреки това са показателни, че е възможно разработването на ваксина против бактерията. Изследването предполага преразглеждането на различните класификации на щамовете на бактерията.


Научното изследване е представено в сп. mBio.

 

Референции:
1. NIH. (2023, September 6) Multidrug-resistant bacterium emerging in community settings. Retrieved 2023, September 7 from https://medicalxpress.com/news/2023-09-multidrug-resistant-bacterium-emerging-community.html
2. DeLeo, F. (2023, September 6)  Interaction of multidrug-resistant hypervirulent Klebsiella pneumoniae with components of human innate host defense. Retrieved 2023, September 7 from https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.01949-23