Често чуваме за "голямото изчезване", което е причинило измирането на динозаврите, обитаващи сушата, преди около 66 милиона години. Но има и други масови изчезвания. Те са пет, но учените смятат, че при сегашното изменение на климата сме точно в шестото.

 

Изследване, публикувано в списание Nature Geoscience, съобщава за причините за първото от тези пет големи изчезвания.


 

Първото от тези големи масови изчезвания се е случило преди около 455 милиона на границата между периодите Ордовик и Силур. Това изчезване е причинило загубата на около 85% от видовете, обитаващи Земята по това време.

 

По-голямата част от тези видове са открити в плитки води. Това изчезване се счита за второто най-важно масово измиране, засегнало биосферата след изчезването на Перм, което се е случило преди около 252 милиона години.

 

Александър Пол, водещ автор на изследването и  постдокторант в Университета в Дижон, се е опитал да идентифицира причините от околната среда, които са предизвикали това изчезване. Заедно с негови колеги те са проявили особен интерес към океанската среда преди, по време и след събитието.

 

Това първо измиране, наречено „ордовикско-силурийско“, се е случило в продължение на няколко милиона години, между 0,5 и 2 милиона, според авторите на изследването. Обратно, събитието, което е причинило изчезването на голям брой динозаври, е продължило много по-кратко и е било по-внезапно.

 

Дали аноксията в моретата е причината за това изчезване? Именно около този въпрос изследователите са провели своето изследване. За да отговорят на въпроса, изследователите са провели геохимични тестове, както и реализираха компютърни модели.

 

Изследователите измерват концентрацията на йод в скалите, датиращи от тази епоха. Измерването на концентрацията на въглерода може да покаже промени в нивата на кислород в моретата.

 

Тези измервания, съчетани с компютърни модели, не предполагат намаляване на кислорода в плитките океани по време на изчезването. Следователно изследователите стигат до заключението, че не аноксията на океаните е причината за изчезването на видовете, живеещи в тези плитки води.

 

Въпреки това, има много доказателства, които показват, че в дълбоките води има аноксия по това време. Това вероятно е причинило изчезването на фауната там.

 

Последните им математически модели също предполагат смущение в потока на кислород в океаните, което причинява аноксия в морското дъно. Това смущение би могло да е причинено от климатичното захлаждане, настъпило през този период.

 

Изследователите казват, че установяването на точните причини за изчезването през Ордовик ще отнеме известно време, за да бъдат точно идентифицирани. Но те все пак посочват, че спадът в концентрацията на кислород в океаните не може да бъде единствената причина за това мащабно събитие.

 

Източници:

www.science-et-vie.com