Всеки ден 10 000 пълнолетни пушачи в света преминават от конвенционални цигари към бездимната им алтернатива – системата за нагряване на тютюн, сочат данните на лидера в индустрията Филип Морис Интернешънъл. 

 

Изследванията на компанията показват, че при пълнолетните пушачи, преминали към продуктите с намален риск (термин, който компанията използва за бездимните си продукти,поради потенциала им да намалят риска в сравнение с конвенционалните цигари б.р.) никотиновият глад е задоволен, качеството и дизайна на продукта са удовлетворяващи, катокато в същото време се отчита и положително въздействие върху здравния им риск.На специална среща в София директорът по научните въпроси на компанията д-р Жизел Бейкър подчерта, че системата за нагряване на тютюн IQOS е успешен бездимен продукт, защото отговаря на два основни критерия: на първо място, има научно доказан намален риск за здравето на потребителите в сравнение с конвенционалните цигари и второ, удовлетворява търсенето на пълнолетните пушачи, доближавайки се по вкус, сетивно удоволствие и ритуал до цигарите.


Редица световни експерти и независими проучвания доказват, че основният проблем при тютюнопушенето, който води до редица заболявания, е в горенето, а не в никотина. Затова „Филип Морис Интернешънъл“ разработват серия от бездимни продукти като систематаIQOS, при които тютюнът се нагрява до прецизна температура, а не изгаря, затова и концентрацията на вредни вещества е значително намалена спрямо цигарения дим. „Разработването на бездимни алтернативи има потенциала да промени живота на милиони мъже и жени по света, които пушат и не могат или не искат да се откажат. Трансформацията във „Филип Морис Интернешънъл“ и като цяло в тютюневата индустрия “ е насочена към изграждането на бъдеще без дим, не бъдеще без тютюн“, подчерта д-р Бейкър.

 

Научните изследвания на ФМИ за оценка на химичния състав и физичните свойства на аерозола, отделян при употребата на на IQOS, и на въздействието му върху качеството на въздуха в затворени помещения показват, че концентрациите на вредни вещества при парата от IQOS са средно 90% по-ниски от тези, измерени в дима от стандартната цигара. Установено е също, че аерозолът от IQOS не влияе негативно на качеството на въздуха в затворени помещения. В експериментите на компанията с лабораторни мишки - с фокус върху развитие на емфизем и атеросклероза, се симулира отказ от пушене чрез излагане на чист въздух след двумесечно излагане на цигарен дим. Резултатите показват, че белите дробове на изследваните мишки започват да се възстановяват и отсъстват признаци на влошаване на атеросклерозата. Проучванията на „Филип Морис Интернешънъл“ доказват категорично, че ефектът от преминаването на активни пушачи към бездимни продукти води до съпоставими резултати с тези при изследванията с лабораторни мишки.

 

На събитието д-р Жизел Бейкър представи цялата гама от бездимни продукти, по които работи компанията. Две от продуктовите платформи са изделия с нагряване на тютюн (като IQOS) - насочени към пълнолетните пушачи, за които е важен ритуалът. Другите две са електронни изпарители на базата на никотин и са предназначени за пушачи, които вече използват електронни цигари.
 
Д-р Жизел Бейкър:
Преминаването към бездимни изделия има положително въздействие върху здравния риск за пушачите

 
Д-р Жизел Бейкър e директор по научните въпроси във „Филип Морис Интернешънъл“. Ръководи стратегиите за връзки с научната общност по отношение продуктите с намален риск и отговаря за представянето на научните изследвания на „Филип Морис Интернешънъл“ на продуктите с намален риск пред експертите по обществено здраве и регулаторните органи. Д-р Бейкър има докторска степен по биометрия и епидемология от Медицинския университет на Южна Каролина. Тя ръководи проект по разработване и изпълнение на програма за намаляване на риска от заболявания с оглед научно обосноваване и количествено измерване на риска при продуктите с намален риск в следпазарни условия. Преди това отговоря за екипите по биостатистика, управление на клинични данни и моделиране на здравето на населението, които генерират и анализират данни от клинични и следпазарни проучвания, наблюдение на базопасността на продукта и оценка на въздействието върху здравето на населението.  
 
- Д-р Бейкър, последното клинично проучване на „Филип Морис“ е в полза на бездимните продукти при пушачи, които са преминали от традиционните цигари към системата за нагряване IQOS. Кой е най-важният извод от него?


Проучванията показват, че намаленото излагане на бездимната система води до намалени биологични изменения, които са признак за намаляване на развитие на сърдечносъдови и белодробни заболявания. И когато сравним тези резултати с данните, които имаме при опитите с лабораторни мишки, се вижда, че същите механизми, които се повлияват при мишките се повлияват и при хората.
В шестмесечно ни клинично проучване компанията измери осем здравни индикатора, за които е известно, че се повлияват благоприятно при отказ от пушене. Установихме, че при употребата на IQOS всички те се изменят в посоката, в която се изменят и при спиране на пушене. При пет от тях измененията са статистически значими. Големият извод е, че преминаването към IQOS има положително въздействие върху здравния риск при пушачите.
 
- Правени ли са изследвания у нас?


Все още не, но в бъдеще планираме повече и по-мащабни проучвания, за да видим какъв е ефекта за здравето в по-дългосрочен план.
 
- Всеки ден 10 000 души в света преминават на IQOS. От гледна точка на здравето този резултат знак за какво е?


Ако погледнем към бъдещето, ще отнеме известно време за да се намали здравния риск, в сравнение с риска, който хората поемат ако продължат да пушат конвенционални цигари. Но ако този темп на преминаване към бездимни цигари продължи, заедно с повишаването на ръста на населението, в не много далечно бъдеще ще видим спад на смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето. За тази цел е много важно да сме сигурни, че хората, които преминават на бездимната система са точно хората, които биха продължили да пушат. Защото именно това ще доведе до максимални ползи за общественото здраве.

За да имат бездимните изделия положително въздействие върху общественото здраве, е важно непушачите да не започват да ги ползват, а пушачите, които имат намерение да се откажат от пушенето и в действително спрат, да не се откажат от това си намерение поради наличието на тези продукти.
 
- Имате добри новини и за пасивните пушачи...

 

В ресторантите в Япония собствениците сами избират дали да се пуши или не. Затова решихме да направим няколко събития и да изследваме резултатите – организирахме няколко вечери само за пушачи на конвенционални цигари и пасивни пушачи и потребители преминали на IQOS и непушачи. Категорично установихме, че употребата на бездимни продукти не води до негативни последствия за пушачите при отделянето на твърди прахови частици съдържащи се в аерозола, на никотин и на специфичните за тютюна нитрозамини. Същото се отнася и за околните – няма вреда за пасивните пушачи.
 
- Бяхте гост на Националния кардиологичен конгрес в Обзор. Какво означава тази приемственост? Обикновено кардиолозите и пулмолозите са най-големите ви критици.


Много е важно, че точно тази публика има желание да чуе за нашите научни изследвания и резултати. Важни за мен са тези, които активно работят с пациентите и точно те проявяват интерес към темата. Защото много добре знаят какво се случва с пациента, ако не успееш да го накараш да спре цигарите след лечение и терапия.
 
- Дебатът у нас дали бездимните изделия да бъдат облагани със същия акциз както при тютюневите изделия продължава. Решението около, което се обединиха депутатите е, че акцизът на бездимните изделия ще поскъпва поетапно. Какво е вашето мнение?


Преди всичко аз съм учен, така че моето становище е базирано на науката. Смятам, че всички политики, включително и тази за данъчно облагане, трябва да бъдат така разработени, че да насочат пушачите към продуктите с намален риск и да ги откажат от конвенционалните цигари, за да се намали вредата от тютюна. В този смисъл акцизът трябва да бъде пропорционален на риска от съответния продукт.