В понятието мухъл се включват няколко типа гъбични микроорганизми, които се разрастват в големи съобщества и при подходящи условия (топлина, влага) могат да добият внушителни размери.
 
Макар повечето видове мухъл да не са опасни за хората, е добре известно, че спорите отделяни от тях могат да породят редица здравословни проблеми при хората с компрометирана имунна система или алергии към прах и полени. Най-често се у тези хора се наблюдават алергични реакции, свързани с дихателната система.
 
Ново изследване разкрива, че всички хора – алергични или не, могат да пострадат от престой в помещение с мухъл. Гъбичното съобщество произвежда набор от токсини, които могат да се рапространяват във въздуха.
 
С наличните данни, че над 40% от сградите в Европа проявяват признаци на мухълово развитие, екип френски учени обръща специално внимание на отделяните от гъбичката отрови, наречени микотоксини.
 
За хората, страдащи от астма, гъбичните спори само по себе си са оръжие – причиняват възпаления в белите дробове и синусите, водят до кихане, зачервени и сърбящи очи, пристъпи на задух. Тези реакции се причиняват от съединения в хифите и спорите на гъбите, които превъзбуждат имунната система.
 
В публикация от юни 2017 г., поместена в журнала Applied and Environmental Microbiology, екип френски учени обръщат внимание на факта, че и при много хора без алергии и нарушения в имунната система се наблюдава влошаване на общото състояние, познато като „синдром на болната сграда“ (sick building syndrome), чиито признаци се усилват с всеки момент престой в помещение с мухъл.
 
NEWS_MORE_BOX
Досега изследвания върху микотоксините за затворени помещения не са провеждани. Единствената отправна точка са селскостопанските микотоксини, произвеждани от гъбични организми налични по различни растителни култури. За тях се приема, че в стойности до 30 нанограма на кубичен метър въздух, не представляват опасност за здравето.
 
Един от микотоксините, намирани в черната плесен е трихотецин. Той уврежда действието на нервната система и може да причинява замаяност, объркване и гърчове. 
 
Французите изучавали гъбички от родовете Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor и Stachybotrys chartarum. Те обикновено растат във влажните ъгли на бани и тоалетни и непроветримите помещения – в тях из въздуха необезпокоявано се насят спори и хифи от гъбичките, по които са полепнали и техните микотоксини. Французите установяват обаче, че микотоксините могат да се разпростаряняват и върху прахови частици и микроскопични парчета тапет, които са лесни за вдишване.
 
Макар все още да няма точни данни за токсичността на тази новооткрита заплаха, специалистите съветват да се взимат спешни и мощни мерки срещу всяка проява на мухъл у дома – дори най-малкото петно не бива да бъде оставяно, понеже може да предизвика алергичен пристъп при по-чувствителните или просто бавно отравяне.