Мащабно проучване на университета в Йорк, Англия, показва връзка между преждевременното раждане и замърсяването на въздуха.

 

Университетски научен екип установява, че около 3 милиона случая на преждевременно раждане годишно са провокирани от проблеми по време на бременността, провокирани от определени замърсители във въздуха. Това са приблизително 18% от всички преждевременни раждания, регистрирани в рамките на година.


 

Преждевременно раждане може да настъпи вследствие на редица фактори – напреднала възраст на майката, хронични здравословни проблеми и др. Посочената статистика поставя и мръсния въздух сред водещите причини за раждане на недоносено дете.

 

Недоносените деца, родени преди 37-ма гестационна седмица, са изправени пред сериозен риск от трайни мултисистемни увреждания и превенцията им изисква специализирани неонатални грижи. Най-добрият превантивен вариант обаче остава избягването по време на бременността на провокиращите преждевременно раждане фактори на средата.

 

Като водещ сред тях специалистите посочват фините прахови частици във въздуха. Те са сред най-опасните замърсители, тъй като при вдишване проникват дълбоко в белия дроб и неговите структури. Така може да отключат редица опасни реакции в човешкия организъм, уви включително такива, заплашващи здравето на плода. Това за пореден път докава, че последствията от замърсяването на въздуха върху човешкото здраве са както преки, така и косвени.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Доказателствата, че замърсеният въздух наистина е фактор, предразполагащ към преждевременно раждане, са неоспорими. Проучването обобщава данни за преждевременни раждания от много страни по света. На база на тези данни се установява, че най-много недоносени деца се раждат в Индия, Китай и страните от Северна Африка. Това са районите с най-сериозно замърсяване на въздуха било то поради индустриални фактори или вследствие на праховото замърсяване от Сахара. В тези райони са регистрирани около 2 от общо 3-те милиона преждевременни раждания в периода на проучването.

 

Според учените асоциирането на замърсяването с един толкова деликатен проблем като преждевременното раждане и трайните увреждания на недоносените деца е достатъчен повод проблемът с околната среда да се постави на още по-високо ниво сред актуалните глобални заплахи.