За някои животни магнитното поле на земята служи като компас, чрез който те се ориентират. Такива са мигриращите птици, морските костенурки, някои видове бактерии и т.н. Как стои въпросът при човека? Усещаме ли ние магнитното поле?

 

Скорошно проучване, публикувано през март в научния неврологичен журнал “eNeuro”, показва първите директни доказателства от сканиране на човешки мозък. Хората също могат да усещат магнитното поле, вероятно посредством определени структури в мозъка.


 

Способността на мозъка да усеща магнитното поле се нарича магниторецепция. За пръв път за магниторецепция се говори през 1980 г., но проучванията, които са направени в следващото десетилетие не се увенчават с успех.

 

Преди няколко години тази тема отново привлече вниманието на учените. Направено е проучване с 34 души. Те били помолени да стоят в тъмна стая, която е обвита с квадратни намотки. По тези намотки тече електрически ток, който може да променя магнитното поле в стаята. Силата на магнитното поле в стаята е сравнима с магнитното поле на Земята.

 

Участниците трябва да стоят в стаята, отпуснати със затворени очи, докато изследователите променят магнитното поле. По време на експеримента електроенцефалограф измерва мозъчната дейност и по-специално алфа мозъчни вълни. Известно е, че алфа вълните намаляват амплитудата си, когато мозъкът улови сигнал – зрителен, слухов или промяна в магнитното поле.

 

Резултатите от експеримента показват силна реакция към промяна в магнитното поле – изместване от североизток на северозапад. Тази промяна би била подобна на завъртане на главата наляво и надясно. В стаята обаче хората са неподвижни, променя се само магнитното поле. При промяна на полето от североизток на северозапад се наблюдава понижение на амплитудата на алфа вълните с около 60%.

 

Такава промяна не са наблюдават при друга промяна в посоката на полето. До момента причината за това остава неясна. Учените предполагат, че това може да е индивидуална характеристика както това дали човек е левичар и десничар.