Интересни факти бяха оповестени на фона на 2 от най-актуалните в наши дни глобални тенденции – замърсяването на въздуха и веган движението. Без да проявява пристрастност към който и да било от двата фактора, американско проучване доказва, че ако по-голяма част от световното население стане веган, опасните емисии във въздуха може да намалеят сериозно.

 

Учените вече спорят дали това може да се разглежда като една модерна възможност да спасим еко средата на планетата. На другия полюс се изказват скептиците, според които веганството ще провокира много сериозни хранителни дефицити.


 

Привържениците на идеята за глобалното веганство в името на екоравновесието посочват един неоспорим и научно доказан в САЩ факт. Според данни от журнала Science животновъдството и процесите, свързани с преработката на всички животински продукти в страната, са източник на 49% от замърсителите на въздуха. Подръжници на теорията за веганството твърдят, че краят на животновъдството ще донесе и край на това замърсяване.

 

Неговото числено измерение обаче ще е много по-малко от тези 49%. Именно това е най-големият коз на противниците на идеята за веганството.

 

Според същия материал в журнала Science, ако веганството придобие по-сериозни размери, ще се наблюдават 2 ефекта. Ще намалее количеството на отглежданите животни и дела на животновъдството като замърсител на околната среда. Същевременно ще се увеличи площта на земеделските площи, за да се гарантира нарастващото търсене на растителни култури, които да компенсират животинските.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Като краен резултат ще се наблюдават големи количества отпадни растителни продукти, които няма да могат да се оползотворяват като фураж и ще трябва да се преработват допълнително. Счита се, че тяхната преработка ще доведе до вредни емисии във въздуха, които ще са съпоставими с тези, дължащи се на животновъдството днес.

 

Така, предполагаемият ефект на по-масовото веганството като средство за подобряване на еко средата на планетата се оказва изключително минимален.

 

Тези данни показват, че за момента съществува своеобразен баланс между източниците на замърсяване в животновъдството и земеделието. Разстройването на този баланс в случай на по-масово преминаване към веганство и засилване дела на земеделските култури едва ли ще донесе очакваните еко ползи. Така, ефективните методи за подобряване състоянието на околната среда ще трябва да се търсят другаде, където ефектът им би бил по-сигурен.