Можем ли да се заразим с COVID-19 във влака? Да, може. Колко е голям рискът? За съжаление, вероятността от предаване на коронавирусната инфекция във влак е 10 пъти по-голяма.


Това е резултат от полуен от проучване на изследователи, анализирали честотата на заразяване сред пътниците при високоскоростните влакове клас G в Китай. Публикувано е от Университета на Оксфорд. В него са взети данни от средата на декември до края на февруари от китайските здравни служби и разписанието на влаковете там. 


Най-висок процент на „коефициент на атака“ има при хората, които са седели до „индексни пациенти“ – 3,5“, пресметнали са изследователите. Под „индексни пациенти“ те имат предвид тези, при които симптомите на коронавирусната инфекция се е развивал в срок 14 дни след пътуването. За този период „индексните пациенти“, ползвали китайските железници, били изброени на 2334. Риск от заразяване има при три реда пътници били най-близко до тях. Те съставлявали 72 093 души. 


„Коефициентът на атака“ при пътниците, седящи на същия ред до „индексните“, е бил 1,5%. Това означава, че рискът е 10 пъти по-голям, в сравнение с пътниците, които са седяли по-напред или по-назад. 


Показателите на заразяване не се различавали при пътниците, седящи на същия ред или на съседни два близки реда. Коефициентът пада след третия ред. 


Имайки предвид различното вътрешно устройство на вагоните у нас, тази информация може да ни е от полза частично и ориентир до някъде – все пак по-голяма част от влаковете ни са изградени от купета с 4 двойни седалки.


Какви са предположенията на изследователите за по-високия риск от заразяване между пътниците на един ред? Вероятно, от значение е наличието на прегради при главата. Освен това пътниците общуват повече с хората седящи до тях, независимо дали са от едно семейство, познати или непознати.


Мястото се оказало без значение за риска, дори и това до прозореца не го намалява. Контактните повърхности не се оказали също от особено значение. Фактор обаче е продължителността на пътуване, като за всеки час пътуване с „индексен пътник“ „коефициентът на атака“ нараствал с 0,15%.


Самите автори на изследването отбелязват, че резултатите им са относителни, защото не може да се съди със 100% сигурност, че въпросните разболели се от COVID-19 са се заразили при пътуването, а не от друго място.

 

Важното е, че е необходимо да се взимат всички необходими мерки за намаляване на риска от разпространение на коронавируса в обществените пространства и транспорта и задължително се спазва дистанция между пътниците в превозните средства. Между пътниците би следвало да има по 2 свободни места на ред и пътуването да не е за повече от 3 часа за намаляване на риска.