Екип от специалисти успя да идентифицира различни съединения - микропластмаси, в човешка плацента с помощта на директна инфрачервена лазерна спектроскопия.

 

Микропластмасите са частици, които в днешно време се срещат много често в околната среда, заради прекомерната употреба на пластмасови продукти. Те могат да бъдат открити в окените, въздуха, планинските върхове, различните хранителни продукти и дори в кръвта на човека.


 

Притесненията на специалистите относно влиянието на тези молекули върху здравето непрекъснато се разрастват. Това се дължи на ненапълно изясненото им дейсвие върху човешкия организъм.

 

Човек може да погълне микропластмасовите частици посредством храната, която консумира или да ги вдиша.

 

Въпреки това, появата на микропластмаса в човешкото тяло, особено при майките и техния плод, не е напълно изяснена заради ограниченото количество данни относно тяхното присъствие в тялото на жената и в човешката плацента.

 

В проведеното изследване са проследени характеристиките на плацентата на 17 жени с помощта на директна инфрачервена лазерна спектроскопия. Основната цел на изследователите е да проследят за съдържание на микропластмасови частици в плацентата на бременните жени.

 

Този вид молекули са открити във всички проби от плацента в средно количество от 2,70 частици на грам. Сред тези микропластмаси са идентифицирани 11 вида полимери.

 

43,27% от тях са съставени от поливинилхлорид, откритият полипропилен е 14,55%, а полибутилен сукцинатът е 10,90%. Размерите на тези микропластмаси варират от 20,34 до 307,29 μm. Въпреки това по-голямата част от тях - 80,29%, са по-малки от 100 μm.

 

С помощта на проведеното проучване специалистите имат по-ясна представа за формата, размера и природата на откритата в човешката плацента микропластмаса.

 

Направените разкрития са от голямо значение за оценката на бъдещия риск за развиващия се плод.

 

Установяването на първоначалните нива на микропластмаси сред новородените може да доведе до своевременни реакции на специалистите в бъдеще, които да определят възможността от развитие на дадено заболяване. Това е от голямо значение, тъй като бебетата и децата са по-уязвими към различните химикали в околната среда.

 

Информация за направеното откритие е публикувана в сп. Science of The Total Environment.

 

Референции:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722061599