Микропластмасовите частици във въздуха са токсични за дихателната ни система. 


Ново научно изследване разглежда различните видове микропластмасови частици във въздуха и ефектите от тях върху човешкия организъм, по-конкретно – върху белите дробове.


Микропластмасата създава проблеми, засягащи целия свят. Микропластмасови частици първоначално са били открити в моретата и океаните. Сега могат да се намерят и в почвата, както и във въздуха. Дори и в необитавани места по света има микропластмасови частици, макар и те да са в най-голямо количество в силно населени места. Те представляват опасност за природата и човешкото здраве, като има множество доказателства за неблагоприятните ефекти от тях върху обитателите на морета и океани.Частиците лесно могат да достигнат и човешкия организъм чрез консумиране на замърсени храни и напитки.


Научното изследване, осъществено от учени в Университета Уалайлак в Тайланд, описва разликите в микропластмасовите частици. Те могат да са фрагменти, влакна и зрънца или гранули, макар и най-често да се срещат като първите две. Най-малките засечени частици са с диаметър между пет и сто микрометра. 


Поради факта, че микропластмасовите частици се намират във въздуха, това означава че никъде няма място, където да няма опасност от тях. Някои от източниците на микропластмасови частици във въздуха са автомобилните гуми и депата за отпадъци. Пушенето на цигари също е възможен начин за поглъщане на частици, защото във филтрите на цигарите има малки микрофибри. Частиците могат да се намерят и в закрити помещения, като възможни източници са синтетични текстилни материали.


Множество от различните видове пластмасови частици представляват опасност за организма – доказано е, че те повишават риска от рак и възпаление. Конкретно върху дихателната система някои микропластмасови частици могат да повлияят върху клетъчните мембрани, чието увреждане води до оксидативен стрес. Микропластмасовите частици с формата на фибри са най-опасни за белия дроб – те могат да предизвикат лезии в органа или да доведат до опасно възпаление.


Има голямо количество микропластмасови частици във въздуха, но не достатъчно научни изследвания, които разглеждат техните ефекти върху организма. С помощта на различни изследователски методи е възможно да се разбере точно какво причинят тези частици на човека.

 

Референции:
Ikeda, A. (2023, September 4) Airborne microplastics: A narrative review of potential effects on the human respiratory system. Retrieved 2023, September 8 from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969723053706?via%3Dihub