Пушенето на традиционни или нагреваеми цигари, съчетано с носенето на хирургическа маска, води до двойно повече издишан въглероден оксид и нарушена функция на кръвоносните съдове в сравнение с периодите, в които човек не носи маска. Тази информация е получена от новопроведено изследване.

 

Според получените от проучването данни, тютюнопушенето е засилило своето негативно влияние и опасни ефекти по време на пандемията от COVID-19, заради необходимостта от по-продължително носене на маски.


 

Проучването е фокусирано върху традиционните запалими цигари и нагреваеми тютюневи изделия.

 

Нагреваемите тютюневи изделия съдържат тютюн, който е електронно нагрят до по-ниска температура от запалена цигара, като по този начин доставя аерозол за вдишване, съдържащ никотин.

 

В проучването не са включени данни за електронни цигари, наричани още вейпинг устройства, които електронно нагряват течност, съдържаща никотин, за да създадат аерозол, който може да бъде вдишан.

 

Специалистите изследват нивата на издишания въглероден оксид при пушачи, докато носят маска в своето работно време, след което го сравняват с нивата на издишан въглероден оксид през почивните дни, в които те не носят маска.

 

На следващ етап от проучването изследователите проверяват дали промяната в експозицията на въглероден оксид е придружена от нарушена функция на кръвоносните съдове.

 

В проучването са включени 40 пушачи на конвенционални цигари, 40 употребяващи нагреваеми тютюневи изделия без изгаряне и 40 души непушачи на една и съща възраст и пол, които са медицински персонал в университетска болница.

 

Средната възраст на участниците е 45 години, като 72% са жени. Пушачите, независимо от вида на техните цигари, пушат сходен брой в хода на изследването.

 

Хората, за които е известно, че страдат от различни сърдечносъдови заболявания, хипертония, диабет, дислипидемия, хронично бъбречно заболяване или предсърдно мъждене са изключени от изследването, тъй като тези състояния могат да повлияят на съдовата им функция.

 

Специалистите установяват, че при пушачите на традиционни цигари нивото на издишаният въглероден окис се е увеличил от 8,00 ppm в началото на деня до 12,15 ppm без маска и 17,45 ppm с маска.

 

При пушачите на нагреваеми тютюневи изделия, издишаният въглероден окис се е увеличил от 1,15 ppm до 1,43 ppm без маска и 2,20 ppm с маска. Сред непушачите издишаният въглероден окис не се различава между изходното ниво, периодите без маска и периодите на маска.

 

Всички съдови маркери сред пушачите са със завишени стойности, в периодите, в които носят маска, в сравнение с тези без маска. При непушачите няма разлики в съдовите маркери.

 

Проучването е публикувано в сп. European Journal of Preventive Cardiology.

 

Референции:

https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwac101/6609477