В прогнозата за времето отново се предупреждава, че се задава силна магнитна буря. От десетилетия е известно, че магнитните бури смущават радиовълните, разстройват сателити и електроника, блокират радари и нарушават навигацията както на машини, така и на животни. Но верни ли са твърденията, че могат да влияят на кръвното налягане или че повишават адреналина? Какво всъщност представляват магнитните бури?

 

Опашката на магнитосферата, която се простира на стотици хиляди километри от Слънцето, акумулира огромни количества магнитна енергия. Понякога, експлозии в Слънчевата хелиосфера изхвърлят тонове плазма в Космоса, което създава електрически токове с порядък - милиони ампери. Когато подобни изблици на енергия настъпват последователно, в кратки периоди от време, магнитосферата е запълнена до предел с гореща плазма, чиито електрични капацитети достигат дори орбитата на Земята. Подобни явления се наричат (гео)магнитни бури.


 

Експерти от Института по космически изследвания и Института по физика на Земята към Руската академия на науките (РАН) и Сеченовския медицински университет са установили, че най-голямата заплаха идва от микровариации на геомагнитното поле на Земята, които съвпадат с човешкия сърдечен ритъм. Подобни феномени се случват през почти половината от магнитните бури, които съпътстват Слънчеви изригвания. Самото геомагнитно поле се възстановява сравнително бързо, но неговите моментни вариации могат да окажат негативен ефект върху човешкото здраве.

 

NEWS_MORE_BOX

Според изследването на научната група, по време на подобни микровариации се наблюдава около 20% нарастване на сърдечните проблеми – от вентрикуларна дисритмия до удари и инфаркти. Според данните им, ниско и екстремно ниско честотните електромагнитни полета дестабилизират сърдечния ритъм, което може да доведе като краен резултат до инфаркт или внезапна смърт. Експертите са потвърдили теорията си, че сърдечните проблеми са налице преди самата магнитна буря, понеже микровариациите започват до 24 часа преди нея.

 

Здравните журнали и кардиоспециалистите по света отдавна са се съгласили с изследванията и резултатите на руските си колеги, но обръщат внимание най-вече на хората с налични сърдечносъдови проблеми. Докато за клинично здравите е почти невъзможно да бъдат засегнати от подобно явление, хора с анамнеза за сърдечносъдови заболявания, мигренозни главоболия и хипертоници са действително застрашени от магнитните бури.

 

Съветва се застрашените да се информират от достоверни източници за слънчеви изригвания, особено през настоящите горещи месеци и да ограничават излизанията си по време на магнитни бури.