Според докладите на Световната здравна организация (СЗО) замърсяването на въздуха днес представлява по-голяма заплаха за здравето на човечеството от ебола и СПИН взети заедно. Едновременно с разкриването на изключително широкия спектър на здравни проблеми, породени от атмосферното замърсяване обаче продължават да се регистрират и все по-крайни степени на запрашаване на въздуха.

 

През последните 2 дни у нас се регистрира замърсяване на въздуха в пъти над нормата. Най-съществено завишение се отчита при фините прахови частици и вредните газове.


 

Че зимните условия са в основата на рекордно мръсния въздух у нас тези дни, няма съмнение. Безспорен е обаче и фактът, че стъпките за неутрализиране на този ефект са крайно неефективни. Пристигат препоръки за това отоплението с твърдо гориво да се замени с електрически уреди. Подобни призиви са колкото наивни на фона на огромното замърсяване, толкова и показателни за това, че изчистването на въздуха зависи и от личната инициатива на всеки. Ако всеки човек лимитира влиянието, което оказва на качеството на въздуха, позитивен ефект ще има.

 

Основните замърсители на въздуха у нас, и най-вече в столицата, са продукт на 2 фактора – изключително интензивния трaфик и битовото замърсяване. Вследствие на тях във въздуха през последните дни са се натрупали рекордни количества фини прахови частици, серни и азотни окиси. В условията на мъгла и климатични условия, които затрудняват разнасянето на тези замърсители, в определени зони концентрацията им е десетки пъти по-висока от считаната за безопасна.

 

Здравните последствия от трайното излагане на високи дози токсични газове и фини прахови частици са разностранни. Според СЗО няколко милиона души годишно умират от усложнения породени точно от тези фактори и общият им брой надвишава този на общите жертви на глобални заплахи като СПИН-а, еболата и маларията.

 

Сред добре известните последствия от инхалацията на високи дози фини прахови частици, серни и азотни окиси спадат:

  • Непоправими увреждания на клетките по лигавицата на дихателната система;
  • Нарушаване на газообмена в белия дроб;
  • Намаляване на белодробния капацитет;
  • Развитие или обостряне на астма и всякакъв тип алергични или автоимунни заболявания;
  • Влошаване на сърдечната дейност;
  • Поява на диабет;

 

В условията на повишена грипна заболяемост тези фактори може да доведат до сериозни усложнения на грипа и много по-трудно възстановяване на организма от инфекцията.

 

Най-податливи на тези последствия са хората с хронични здравословни проблеми, възрастните и бременните. Мръсният въздух може да провокира директни мозъчни увреждания при плода.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Намаляването на индивидуалното влияние върху качеството на въздуха е задача на всеки човек при такива условия. Лична отговорност обаче е и минимизирането излагането на мръсния въздух.

 

Препоръчва се колкото се може по-кратко стоене на открито, избягване зоните с най-интензивно улично движение и полагането на максимални грижи за почистване на въздуха вкъщи и в работните помещения. В подобни условия проветряването далеч не е основна и най-ефективна мярка. По-позитивен би бил ефектът от носенето на защитни маски, ползването на филтриращи въздуха уреди и овлажнители. Добро решение би било и да се лимитира ползването на вентилаторни отоплителни уреди, които разпръскват праховите частици в дома.