Изискването за задължително опоменаване на срок на годност на опаковката на всички хранителни продукти налага такъв да поставя дори на етикетите на бутилирана вода. Колкото и неутрална да е водата, лимитиранетo на срока й на годност за консумация всъщност не е толкова ненужно, колкото изглежда.

 

Ако е бутилирана в чисти условия и се съхранява в подходяща среда, бутилираната вода може да запази годността си за много по-дълъг срок от обикновено опоменаваните 1-2 години. Това обаче е почти непостижимо на практика.


 

Затова е желателно бутилираната бода да бъде консумирана в рамките на срока си на годност и по-възможност максимално скоро след затварянето й в съда.

 

Рискът от влошаване качеството на бутилираната вода заради самото й остаряване е много нисък. Опасността в случая идва от 2 основни направления:

  • Замърсяване на водата от изпускани в нея съставки от материала на бутилката;
  • Развитие на микроорганизми във водата вследствие на лошо съхранение;

 

Повечето видове бутилирана вода се съхранява в пластмасови съдове, като качеството на пластмасата и безопасността й като материал са сред най-дискутираните теми в последните години. Повечето данни сочат, че колкото и да е удобна, тя не е абсолютно безопасна, особено при по-продължителен контакт с водата.

 

Стъклените бутилки обаче също не гарантират дълга безопасност на съхраняваната в тях вода дори когато тя е бутилирана в чиста среда. Опасността в случая идва основно от условията, при които се съхранява водата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Препоръчително е бутилираната вода да не се излага на директна слънчева светлина и да не се държи на топло. Задължително е и да се консумира бързо след разпечатването на бутилката. Опасни бактерии може да се развият във водата от отворена бутилка дори в рамките на 2-3 дни.

 

Повечето експерти се обединяват около схващането, че добре съхраняваната бутилирана вода запазва безопасността си за консумация за много по-дълъг период от този, опоменаван на опаковката й. Според тях бутилираната вода с изтекъл срок на годност не е опасна, а основните разлики може да дойдат от евентуални промени във вкусовите й качества.

 

Т.е. срокът на годност на бутилираната вода се явява по-скоро въпрос на качество, а не на безопасност. При условие обаче че е бутилирана и съхранявана с необходимото внимание.