Специфична погълната мощност (Specific Absorption Rate - SAR) е мерна единица за количеството радиочестотна енергия (РЕ), поета от тялото при употребата на устройства като мобилни телефони. Всеки мобилен телефон излъчва радиочестостна енергия със специфична за модела SAR.
 
В Европа, максимално допустимите нива на SAR са с горна граница от 2 вата за килограм, докато в Канада и САЩ максимумът е 1,6 вата/кг.
 
Нивата на SAR се измерват при включен телефон, в режим на разговор, разположен до ухото на говорещия. 
 
Според изследвания мобилните апарати с най-високи нива на излъчвана радиочестотна енергия по класификацията на SAR са: BlackBerry Curve с 1,58 вата/кг и Nokia Lumia 900 с 1,49 вата/кг в режим на разговор.
 
Апаратите с най-ниска SAR, са: Samsung Galaxy с 0,19 вата/кг и Samsung Galaxy Note с 0,27.
 
Продуктите на iPhone са в средата на класацията, с нива на SAR от 0,79 за iPhone 3GS, през 1,17 за iPhone 4 до 1,38 за iPhone 3G.
 
Тази статистика не посочва задължително един телефон като по-вреден от друг: науката още не е доказала вредното влияние на подобни ниски дози облъчване. Изследванията до днешната дата само предполагат за връзки между продължителната употреба на мобилни телефони, над 10 години и влиянието им върху туморогенеза, понижен брой сперматозоиди, мигренозни състояния и др.
 
Въпреки това, не бива да се пренебрегва скритата опасност от облъчване и могат да се вземат няколко лесни стъпки, за да се намали влиянието на телефона върху организма драстично.
 
На първо място, препоръчително е да се използват слушалки с микрофон или hands-free устойство, което да позволява провеждане на разговори без мобилния апарат да се намира близо до главата. 
 
Независимо дали в момента се провежда разговор или телефонът е в режим на готовност, той не бива да стои в джоба, близо до сърцето или гениталиите. Ако не може да бъде поставен в чанта или раница, най-безопасно за здравето е да бъде носен в задния джоб на панталоните.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Употребата на телефони на места с ограничен обхват като подлези, метро, гъсти гори или високи планини трябва да е само за спешни случаи, понеже при нисък обхват мобилния апарат излъчва много по-мощна електро-магнитна радиация, за да усили сигнала си.
 
Мобилният телефон не трябва да стои в близост до леглото по време на сън. Същата тази радиация, макар и изключително слаба, е възможно да оказва ефект върху мозъчните вълни и по този начин да нарушава пълноценния сън.