Оказва се, че времето, по което започваме и приключваме работа, има по-голямо значение, отколкото предполагаме. То може пряко да повлияе биологичния ни часовник и да се отрази не само на съня, но и на общото ни здравословно състояние.

 

Доказателство за това дава проучване на британски учени. В опит да установят дали работното време на служебно ангажираните хора съвпада с личните им предпочитания, учените организират мащабно допитване. Очаквано, работещите хора имат различни предпочитания за начален и краен час на работния си ден.


 

Най-предпочитан е диапазонът от 8 до 16 часа, а веднага след него се нарежда диапазонът от 10 до 18 ч.

 

Според учените тези предпочитания отговарят на усещането на хората за това кога са най-работоспособни. По-подробният анализ на данните обаче показва, че двата най-предпочитани часови диапазони за работно време са избирани от точно определени възрастови групи и за това има чисто биологично обяснение.

 

Установено е, че до 24-годишна възраст хората предпочитат да спят до по-късно сутрин и с оглед на това по-младите работещи хора търсят работно време, което да започва след 10 часа. Между 14- и 24-годишна възраст се наблюдават сериозни промени в работата на биологичния часовник и всяко насилствено изменение може да доведе до хронични проблеми със съня. Именно това обяснява изборът на по-младата прослойка на работещите хора.

 

За сравнение, преобладаващата част от хората на възраст около 50 години, които са взели участие в проучването, предпочитат по-ранен старт на работния ден. Най-предпочитанo от тях е работнo време в диапазона от 8 до 16 ч.

 

NEWS_MORE_BOX

 

На база на тези резултати учените правят едно важно заключение. Най-важният фактор е не в колко часа ще започнем работа, а в колко ще се налага да се будим сутрин.

 

Повечето хора се будят за работа с аларма, а причина за това е фактът, че работното им време не е съобразено с техния биологичен часовник. Именно желанието да се придържат максимално близо до него е причина младите хора да предпочитат по-късно начало на работния ден, а възрастните – по-ранен.

 

Биологичният часовник определя в голяма степен общото ни състояние, а оттам и работоспособността ни.

 

Най-работоспособни са хората, които успяват да синхронизират работното си време с естествените биоритми на организма си. За съжаление, това невинаги е възможно. По-често се налага да синхронизираме биологичния часовник с работното си време. И лекичко да завиждаме на работещите от вкъщи.