Екип от изследователи разкри, че за децата в световен мащаб рискът от появата на нарушения и заболявания е значително повишен, в резултат на настъпващите климатични промени и замърсения въздух.

 

Климатичните промени в околната среда са сериозен проблем за модерното общество. Тези изменения могат значително да увредят здравето на човека и да засегнат неговото развитие.


 

Новородените и подрастващите деца са особено уязвими към замърсяването на въздуха и измененията в климата. Тези промени оказват голямо влияние върху физическото и психическото им здраве.

 

Съвместната експозиция на различни изкопаеми горива, техните взаимодействия и кумулативните въздействия върху околната среда представляват много сериозен проблем за хората и особено за по-малките деца.

 

Най-висок е рискът за децата от по-малко развитите икономически и социални среди.

 

Сериозните температурни изменения в околната среда засягат всички хора. Някои хора са по-засегнати от други, например тези, които живеят на островни държави, тъй като издигащите се океани водят до чести наводнения.

 

От друга страна, на хората с ограничени доходи като цяло им е по-трудно да оцелеят при екстремни метеорологични явления, включително горещи вълни.

 

В новото проучване изследователите откриват доказателства, че изменението на климата и замърсяването на околната среда вредят повече на децата, отколкото на възрастните. До голяма степен това се дължи на техния растеж, който ги прави по-податливи на настъпващите изменения около тях.

 

Специалистите използват информация от множество източници, с помощта на която да разберат по-добре как замърсяването и изменението на климата се отразяват на децата.

 

До момента известните директни вреди върху тяхното здраве са някои нарушения в белите дробове, както и понижаването на когнитивните им способности. В бъдеще се очаква да се появят и други изменения, които да засегнат нормалното развитие на плода и децата.

 

Изследването разкрива възможното влияние на замърсения въздух, който майките дишат по време на бременност. Най-честите прояви, които биха могли да се наблюдават са по-ниско тегло на новороденото, предтермино раждане, много рядко се срещат и някои вродени дефекти, свързани с развитието.

 

Специалистите отбелязват още, че изменението на климата води до производството на по-малко питателна храна и по-малко храна като цяло за хората в някои части на света, което допълнително може да влоши здравето на подрастващите.

 

Проучването е публикувано в сп. New England Journal of Medicine.

 

Референции:

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra2117706