Проследяването на климатичните промени може да подпомогне за предвиждане на растежа на популациите от комари и съответно повишаването на риска от заболяванията, които те пренасят.

 

В резултат на повишаването на три фактора - температура, валежи и затопляне на океана, интернационален екип от изследователи успешно предвиди растежа на популацията от комари в Шри Ланка за период от един до шест месеца.


 

Чрез получаване на този вид информация, специалистите биха могли да ограничат разпространението на болести, които се пренасят от комарите, например денга.

 

Почти половината от световното население живее в райони с висок риск на заболеваемост от денга. Тя се е превърнала в основен проблем за общественото здраве в Шри Ланка.

 

Тъй като разработването на безопасна и ефективна ваксина срещу денга е трудно, контролирането на популациите от комари се счита за най-ефективната стратегия за предотвратяване на разпространението на този вирус.

 

Разпространението на денга вируса в Шри Ланка следва мусонните валежи в страната, с пиково предаване през юли след югозападния мусон, последвано от по-малък пик през декември до януари след североизточния мусон.

 

Изследванията показват връзка между някои климатични изменения и количеството, моделите на хранене и продължителността на живота на комарите Aedes (комари с жълта треска), които пренасят денга. Въпреки това връзката между активността на комарите и климата все още не е добре разяснена.

 

В хода на проучването специалистите сравняват климатичните променливи - температура, валежи и затопляне на океана, със систематично събрани данни от наблюдение на комари в Калутара, включително измервания на комари Aedes и ларви, открити в домове и контейнери за вода. Калутра е област в югозападна Шри Ланка с постоянно и широко разпространение на денга.

 

И трите климатични променливи прогнозират разпространението на комарите в различни периоди от годината.

 

Повечето валежи, които често водят до напълване на открити контейнери с вода, създавайки места за размножаване на комари, предвещават повишено разпространение на комарите през същия месец.

 

По-високите температури се свързват с увеличаване на броя на комарите един до два месеца по-късно. По-високите температури на океана, от друга страна, прогнозират увеличаване на комарите със закъснение от пет до шест месеца.

 

Тези наблюдения биха могли да подпомогнат за предвиждане на пиковата заболеваемост от денга в различни райони и етапи от годината.

 

Изследването е публикувано в сп. The Lancet Planetary Health.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00143-7/fulltext