Киселинните дъждове не са необичайно явление за нашата страна. Почти всяко лято ставаме свидетели на валежи, които имат жълтеникав цвят. Изпаренията от тях миришат странно. Могат ли да се отразят обаче на здравето ни? За да си отговорим на този въпрос, трябва да знаем на какво представлява серния диоксид.
 
В някои части на страната има голям процент работеща промишленост, която замърсява въздуха със серен диоксид, азотни оксиди, оловни аерозоли, амоняк, фенол, сероводород и други вредни вещества. Киселинните дъждове се дължат на един от най-големите замърсители на околната среда – серния диоксид. Продуктът се получава при вулканични изригвания и различни индустриални процеси, например при изгарянето на въглища. Неговото обогатяване с кислород и реакцията му с водата води до получаването на сярна киселина и киселинни дъждове. 
 
Серният диоксид и сероводородът са най-честите причинители на „жълтия“ дъжд. Голямата им концентрация в атмосферата води до разтварянето на сердниш диоксид с дъждовната вода и обратното му попадане върху почвите и водите под формата на силно разредена сярна киселина. 
 
Статистиката показва, че годишно в атмосферата попадат между 70 и 100 млн. тона серен диоксид. Той поразява растенията и намалява тяхното плодородие, разяжда металите, разрушава скали и различни паметници, оказва влияние върху животните. Киселинните дъждове засягат сладководните екосистеми, като изменят химичния състав и pH на водата. Това неминуемо се отразява и на човека, който се нуждае от чист въздух и вода, за да живее. 
 
Киселинните изпарения се свързват с други химикали, попаднали в атмосферата и образуват смог. Суха и упорита кашлица, замайване, главоболие, парене на очите, кожни раздразнения, са част от проблемите, които причинява на здравето ни. Заболяванията на дихателната система са на първо място, следват алергии, отслабване на имунната защита на организма. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Повечето лекари са на мнение, че в повечето случаи изпаренията от киселинните дъждове не причиняват отравяне със серен диоксид. Когато концентрацията му във въздуха е под 0,1 ppm се наблюдава дразнене на дихателните пътища, най-вече при хора, страдащи от астма. При здрави хора се появяват кашляне и кихане при концентрация около 10 ppm. Ако тя мине 20 ppm, тогава може да се получи и бронхоспазъма, ако не се ползват маски за защита. Белодробен оток, остра обструкция на дихателните пътища и пневмония са по-сериозните здравословни проблеми, които можем да получим при по-високи нива на серния диоксид във въздуха. До момента няма данни за това, че серният диоксид може да се абсорбира от кожата. 
 
Намаляване на домакинствата, които ползват гориво за отопление, подобряване на ефективността на отоплителните и климатични системи; нисковъглеродно производство на енергия - слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни системи за покриви или фасади. Това са част от начините, чрез които можем да намалим вредните емисии във въздуха. 
 
Още за вредите от киселинните дъждове може да видите във видеото: