Смогът е форма на замърсяване на въздуха. Той съдържа смес от замърсители като азотни оксиди и летливи органични съединения, които се комбинират със слънчевата светлина и образуват озон. Озонът е безцветен газ, без мирис. Той е полезен единствено в случаите, когато се намира в стратосферата, високо над Земята, защото действа като бариера, която защитава човешкото здраве и околната среда от прекомерна слънчева радиация. В случаите, когато се намира в близост до земята, е изключително вреден.


Смогът се среща най-често в големите градове, въпреки че смог може да има и в крайградските райони. Причинява се от промишлени замърсители, превозни средства, изгаряне на замърсяващи вещества и други. Основните случаи на смог са свързани с трафик, слънце и липса на вятър. Когато се образуват температурни инверсии, т.е., когато топлият въздух се задържа в близост до земята, вместо да се изкачва и липсва вятър, смогът може да остане над даден град с дни. Останалите замърсители на въздуха допълнително усложняват ситуацията.

 


Какви са симптомите на вдишване на смог? Най-често това са кашлица и дразнене на гърлото или гърдите. Симптомите могат да траят и няколко часа след излагането на смог. Излагането на високи нива на озон от смог може да предизвика астматични пристъпи и затруднено дишане. Активните деца и възрастните, които прекарват много време навън, са с най-висок риск от излагане на смог. Хората с необичайна чувствителност към смог, може да изпитат неблагоприятни последици за здравето от излагането.


Важно е да се отбележи, че смогът влияе на всеки човек по различен начин, а някои хора са по-податливи на негативните му ефекти. Въпреки това, децата и възрастните трябва да бъдат особено внимателни в дни с повишено замърсяване на въздуха.


По какъв начин може да се предпази човек от вдишването на озон от смог? В дните, когато нивата на озон са високи, трябва да се ограничават по възможност дейностите на открито. Също така е добре да се заменят интензивните дейности като бягане или колоездене с по-малко активни дейности като ходене. Те може да се насрочат за ранната сутрин или късната вечер, когато нивата на озон са по-ниски.