Какво представлява кървенето?

Кървенето или кръвоизливът (хеморагия), е термин, който се използва за описването на загуба на кръв от организма. Може да се отнася до загуба на кръв вътре в тялото, наречена вътрешно кървене, или до загуба на кръв извън тялото, наречена външно кървене.


Загубата на кръв може да се случи в почти всяка област на тялото. Вътрешно кървене възниква, когато кръвта изтича през повреден кръвоносен съд или орган. Външно кървене се случва, когато кръвта изтича през място на нарушение на целостта на кожата.Нараняванията и някои медицински състояния могат да доведат до кървене, което може да предизвика безпокойство и страх. Необходимо е да се знае как да се постъпи при често срещани инциденти, предизвикващи кървене, като порязвания и кървене от носа, както и кога да се потърси медицинска помощ.


Какво трябва да се направи при кървене при спешни случаи?

Преди да бъде започнато лекуването на нараняване, трябва да бъде определена тежестта му възможно най-добре. Има някои ситуации, в които изобщо не е необходимо да бъде оказвана каквато и да е първа помощ. При подозрения за наличие на вътрешно кървене или ако има забит предмет на мястото на нараняването, незабавно трябва да бъде потърсена бърза помощ. Също така е необходимо да бъде потърсена незабавна медицинска помощ при порезна рана, ако е:

  • Назъбена, дълбока или прободна;
  • На лицето;
  • В резултат от ухапване от животно;
  • Замърсена е и не може да бъде изчистена след измиване;
  • Кървенето не спира до 15-20 минути след оказване на първа помощ

Ако потърпевшият кърви обилно, трябва да бъде заета готовност за проява на симптоми на шок. Студената, лепкава кожа, отслабеният пулс и загубата на съзнание могат да показват, че човек е на път да изпадне в шок от загуба на кръв. Дори в случаите на умерена загуба на кръв, пострадалият може да почувства замаяност или гадене.


Ако е възможно, пострадалият трябва да бъде поставен в легнало положение на пода, при изчакването на пристигането на медицинска помощ. Ако е възможно, пострадалият трябва да повдигне краката си нагоре, като заемат позиция над нивото на сърцето. Това би трябвало да помогне на кръвообращението да достигне до жизненоважните органи. Трябва да бъде приложен непрекъснат пряк натиск върху раната, докато пристигне бърза помощ.


Библиография:
Red Cross. First aid for someone who is bleeding heavily
Healthline. Stopping Bleeding