Продължение от Какво трябва да имаме предвид при висока температура на околната среда?

 

При хипертермия се изпитва главоболие, обща слабост, световъртеж, нарушена способност за възприемане на цветовете, сухота в устата, гадене, повръщане, обилно изпотяване. Пулсът и дишането са учестени. В кръвта се увеличава нивото на азота и млечна киселина. 

Лицето може да е бледо, да се прояви цианоза – синьо-синково оцветяване на кожата и лигавиците.При топлинен удар е възможно да се появят гърчове и загуба на съзнанието. Отличителният белег на топлинния удар за разлика от топлиното изтощение е, че се повишава телесната температура и спира потоотделянето, докато при топлинното прегряване то е било обилно.


Слънчевият удар е форма на прегряване, която се получава от директното действие на слънчевите лъчи върху главата. При него е възможно да не се наблюдава общо прегряване на организма. Признаците са – обща слабост, немощ, изтощение, главоболие, световъртеж, поява на „мушици“ или петна пред очите, шум в ушите, възможно е кръвотечение от носа, гадене, повръщане и др. 


Кожата на лицето става червена. В тежките случаи се появяват нарушения на централната нервна система – причерняване, възбуда, конвулсии, неволеви движения, халюцинации, делириум.

 

От изследвания е станало ясно, че при температура на въздуха над 30 оС работоспособността започва да намалява. Например повишаването на температурата от 25 оС на 30 оС в плетачен цех продуктивността пада със 7%; при температура 29,4 оС в машиностроително предприятие производителността пада с 13%, а при температура 33,6 оС с 35% в сравнение с температура на въздуха от 26 оС. 


При прегряване потоотделянето не зависи от недостига на вода в организма или от нейната повишена консумация. За допустима загуба на вода заради изпаряването се приема тази до 2-3% от общото телесно тегло. При 6% обезводняване се появяват нарушения на умствената дейност, загуба на остротата на зрението. 15-20% дехидратация води до летален изход.


При потенето организмът губи и значително количество минерални соли, освен вода. Това отнема от способността на кръвта да задържа вода, в резултат на което и се натрупват неблахоприятни фактори за нарушенията в дейността на сърдечносъдовата система. 


За възстановяване на водно-солевия баланс на работещи в цехове и предприятия се препоръчва прием на 0,5% солена питейна вода (или газирана вода) в обем от 4-5 литра на смяна. За тази цел в някои заводи се осигуряват протеинови напитки с витамини. 


При горещ климат се препоръчва консумацията на охладена вода или чай. 


Трябва да се има предвид, че в по-голяма част от промишлените предприятия технологичните процеси се случват при температура, която значително превишава тази на въздуха. Така също нагретите повърхности излъчват в пространството потоци лъчева енергия, които могат да имат отрицателно въздействие. От нагрята повърхност с температура до 500 оС се излъчват инфрачервени лъчи с дължина на вълната над 0,74 μm. При по-висока температура се появява и ултравиолетово лъчение. Последното оказва затоплящо действие в човешкия организъм. 


При висока температура пада венозното налягане в организма, забавя се кръвопотокът, настъпват нарушения в дейността на сърдечносъдовата и нервна система. 


Според действието върху човешкия организъм инфрачервените лъчи се разделят на къси с дължина на вълната 0,74 - 1,5 μm и дълги с дължина на вълната над 1,5 μm.


Първите проникват в тъканите и ги загряват, като предизвикват бърза умора, загуба на концентрацията, обилно потоотделяне. При вторите – се получава топлинен удар. 


Инфрачервените лъчи с дължина на вълната над 1,5 μm не навлизат дълбоко в тъканите, те се поглъщат основно от епидермиса, при което могат да предизвикат изгаряне на кожата и очите. Най-честото и тежко поражение на очите вследствие на тези вълни е катарактата


Освен непосредственото въздействие върху човешкия организъм тази лъчева топлина нагрява и околните конструкции в помещенията, в резултат на което температурата на въздуха се покачва многократно. За да се избегне прегряване, от значение е да се спазват техническите и здравни инструкции. Параметрите на микроклимата в помещенията зависи от физическите особености на технологичния процес, метеорологичните условия, сезона, климатичната система и вентилацията. Следва да се следят всички компоненти на микроклимата в помещенията: температура и влажност на въздуха, движение на въздуха, както и да се осигуряват оптимални условия на работа, да е организиран режим на работа и почивка, да са осигурени достатъчно течности за персонала.

 

Източник:

Действие высоких температур на человека (rospotrebnadzor.ru)