Зооноза е всяка инфекция, която по естествен начин се предава от гръбначни животни на хора. По този начин животните играят съществена роля за поддържане на зоонотични инфекции в природата. Зоонозите могат да бъдат причинени от бактерии, вируси, гъбички или паразити, или могат да включват нетрадиционни агенти. Освен че са проблем за общественото здраве, много от основните зоонозни заболявания пречат на ефективното производство на храни от животински произход и създават пречки пред международната търговия с животински продукти.


Зоонотичните заболявания, разпространени от комари и кърлежи, са едни от най-сериозните от тези заболявания.


Примери за зоонозни заболявания са - антракс, птичи грип, туберкулоза при говедата, бруцелоза, кампилобактериоза, болест на котешкото одраскване, криптоспоридиоза, цистицеркоза, денга треска, ебола, кърлежов енцефалит, сап, хеморагичен колит, хепатит Е, хидатидна болест, лептоспироза, листериоза, лаймска болест, малария, чума, ку-треска, бяс, тения, свински грип, токсоплазмоза, трихинелоза, туларемия, западнонилска треска и др.Зоонозите могат да се предават по различни начини:

 • По въздушно-капков път;
 • Чрез консумация на замърсено месо или продукти;
 • Чрез близък контакт със заразено животно;
 • При докосване на повърхност, до която се докоснало заразеното животно;
 • Чрез ухапвания от насекоми като комари или кърлежи.

Много от заразяванията се случват, когато хората извършват дейност на открито. Хората, които работят в селското стопанство, са в тясна връзка с много видове добитък. Животновъдството е често срещан рисков фактор за много зоонози. Домашните любимци също може да имат кърлежи и бълхи, които след това могат да се преместят върху техните стопани.


Животните трябва да бъдат прегледани от ветеринарен лекар, за да се гарантира, че те са подходящо ваксинирани и нямат бяс или други зоонозни заболявания.


При ухапване от кърлеж, е препоръчително кърлежът да бъде запазен след изваждането му. По този начин може да се идентифицира вида му, за да стесни кръга на възможните заболявания, които може да пренася и да се изследва за някои от тези болести.

 

Въпреки че зоонозните заболявания са често срещани, някои хора са изложени на по-висок риск от инфекция с тях, такива хора също могат да имат и по-тежки симптоми. Лицата с висок риск включват:

 • Бременни жени;
 • Хора на 65 или повече години;
 • Деца;
 • Пациенти с ХИВ;
 • Пациенти с рак, които преминават през химиотерапия;
 • Пациенти с отслабена имунна система.

 

Библиография:
Marano N, Arguin P, Pappaioanon M, Chomel B, Schelling E, Martin V, et al. International attention for zoonotic infections.
Centers for Disease Control and Prevention: What zoonotic diseases are dangerous