Няколко щатски и международни агенции проучват различните експозиции и вещества в околната среда, за да определят дали могат да се класифицират като канцерогени – фактори, причиняващи или подпомагащи развитието на ракови образувания. Ето и какво казват за мобилните телефони.

 

Международната агенция за изследване на рака (IARC) е част от Световната здравна организация и цели да идентифицира различните причини при растежа на ракови клетки. Агенцията класифицира радиочестотните полета като "потенциално канцерогенни за хората", базирайки становището си на ограничени свидетелства за евентуално увеличаване на риска от мозъчни тумори сред потребителите на мобилни телефони, както и на недостатъчни данни за други видове рак (Към обзора на научните свидетелства).


 

Други основни агенции, които класифицират канцерогените, включително Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) и Националната токсикологична програма (NTP), не са класифицирали формално телефоните като такива. EPA, например, твърди, че 

 

„На много високи нива, радиочестотната енергия е опасна. Тя е способна да нагорещи бързо тъканите на тялото. Такива високи нива обаче се намират само в близост до определено оборудване, като мощни трансмитери на дълги разстояния. Мобилните телефони и безжичните мрежи произвеждат радиочестотни вълни, но не и на нива, които причиняват значително нагряване... На нивото на земята излагането на радиочестотна енергия от източници като клетъчните кули обикновено е много ниско.“

 

Агенцията по храните и лекарствата (FDA), която регулира в САЩ безопасността при подобен тип устройства, твърди, че

 

"Въз основа на текущата ни оценка на този въпрос, всички налични научни данни продължават да не подкрепят неблагоприятните ефекти върху здравето на хората, причинени от експозиции при или под настоящите гранични стойности на експозиция на радиочестотна енергия. Смятаме, че съществуващите ограничения за безопасност при употребата на мобилни телефони остават приемливи за защита на общественото здраве."

 

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC):

 

"Понастоящем нямаме основания да свързваме здравословните проблеми с използването на мобилни телефони.“

 

Според Националния институт за изследване на рака (NCI):

 

"Изследванията досега не показват консистентна връзка между употребата на клетъчни телефони и раковите заболявания на мозъка, нервите или други тъкани на главата или шията.“

 

Според Федералната комисия по комуникациите (FCC):

 

"Няма научни доказателства, които да доказват, че използването на безжични телефони може да доведе до рак или други типове проблеми, включително главоболия, замайване или загуба на памет.“

 

Според Националния институт по екологични здравни науки (NIEHS):

 

"Текущите научни доказателства не са свързали недвусмислено мобилните телефони с неблагоприятни здравословни проблеми."

 

Въпреки направените становища, щатските и интернационалните агенции не само подкрепят, но и финансират нови и нови изследвания в тази област.