Какви симптоми може да причини вдишването на дим?

Вдишването на дим може да причини симптоми, които могат да варират по тежест.


КашлицаЛигавиците на дихателните пътища отделят повече секрет, когато се раздразнят. Повишеното образуване на секрет и стягането на мускулите в дихателните пътища водят до рефлекторна кашлица. Секретът може да бъде бистър, сив или черен в зависимост от количеството на частиците, които са влезли в трахеята или белите дробове при вдишване.


Задух


Щетите на дихателните пътища намаляват доставката на кислород до кръвния ток. Вдишването на дим може да попречи на способността на кръвта да пренася кислород. Ускореното дишане може да бъде в резултат от опит на организма да компенсира недостига на кислород в тялото.


Главоболие


Излагането на въглероден оксид, което се случва при всеки пожар, може да причини главоболие. Заедно с него, отравянето с въглероден оксид също може да причини гадене и повръщане.


Шумно дишане


Химикалите могат да раздразнят и наранят гласните връзки и да причинят оток и стягане на горните дихателни пътища. Може да се натрупа течност в горните дихателни пътища, което да доведе до възпрепятстване на дишането.


Кожни промени


Кожата може да бъде бледа или синкава поради липсата на кислород или яркочервена поради отравяне с въглероден оксид. Възможно е да има и изгаряния по кожата.


Увреждане на очите


Димът може да раздразни очите и да причини зачервяване, може да има изгаряния на роговиците.


Намалена бдителност


Ниските нива на кислород и химичните вещества в дима могат да причинят объркване, припадък и намалена бдителност. Припадъците и изпадането в кома са възможни след вдишване на дим.


Сажди в носа или гърлото


Саждите в ноздрите или гърлото са показател за наличието и степента на вдишан на дим. Подутите ноздри и носните проходи също са знак за вдишване на дим.


Болка в гърдите


Болката в гърдите може да бъде причинена от дразнене на дихателните пътища, както и в резултат от ниския приток на кислород към сърцето. Прекомерната кашлица също може да причини болка в гърдите. Хронични заболявания на сърцето и белите дробове може да се влошат при вдишване на дим и може да причинят болка в гърдите.


Всеки, който е вдишал дим, се нуждае от незабавна първа помощ.


Какво е нужно да се предприеме при вдишването на дим?

  • Ако е безопасно, пострадалият човек трябва да бъде отстранен от зоната, в която има дим и да бъде преместен на място с чист въздух;
  • Важно е незабавното обаждане на спешна медицинска помощ;
  • Трябва да бъдат проверени пулсът и дишането на пострадалия човек
  • Ако е необходимо, трябва да се започне кардиопулмонална ресусцитация (CPR), докато спешната помощ пристигне.

 

Библиография:
Gupta K, et al. Smoke inhalation injury: Etiopathogenesis, diagnosis, and management
Hostler D. Treating smoke inhalation and airway burns