Как се случва вдишването на дим?

Според проучване повече от половината смъртни случаи, причинени от пожар, са в резултат от вдишване на дим. Вдишването на дима представлява инхалирането на вредни частици и газове. Вдишването на вреден дим може да възпали белите дробове и дихателните пътища, като да доведе до техния оток, който да блокира притока на кислорода. Това може да доведе до остър респираторен дистрес синдром и дихателна недостатъчност.


Вдишването на дим често се случва, когато човек попадне в затворена зона, като помещение или пространство, което е в близост до огън. Повечето пожари се случват у дома, често в последствие от готвене, оставени без надзор камини и нагреватели, електрически неизправности или пушене на цигари.Какво причинява вдишването на дим?

Запалителните материали, вещества могат да причинят вдишване на дим и задушаване (липса на кислород), дразнене на дихателната система, химическа асфиксия или комбинация от тях. Примерите включват:


Вещества със задушливо действие


Има два начина, по които димът може да лиши организма от кислород. Изгарянето изразходва кислорода близо до огъня, оставяйки човек без кислород, който да диша. Димът също така съдържа продукти, като въглероден диоксид, които причиняват вреда, като допълнително ограничават количеството кислород във въздуха.


Химични иританти (дразнещи вещества)


Изгарянето може да доведе до образуване на химикали, които нараняват кожата и лигавиците. Тези химикали могат да увредят дихателните пътища, като причинят подуване и колапс. Амонякът, серният диоксид и хлорът са примери за химични иританти в дима.


Асфиксанти


Съединенията, получени при пожари, могат да причинят увреждане на клетките в организма, като пречат на доставката или използването на кислород. Въглеродният оксид, който е основната причина за смърт при вдишване на дим, е едно от тези съединения.

 

Щетите при вдишването на дим могат да влошат заболявания на сърцето и белите дробове, като например:

  • Хронична обструктивна белодробна болест;
  • Астма;
  • Емфизем;
  • Хроничен бронхит.

Рискът от трайно увреждане от вдишването на дим е по-голям, ако потърпевшият има някое от тези състояния.


Библиография:
Gupta K, et al. Smoke inhalation injury: Etiopathogenesis, diagnosis, and management
Hostler D. Treating smoke inhalation and airway burns