Излагането на замърсители, наречени PFAS, и диета с високо съдържание на мазнини променят метаболизма на простатните клетки и предразполагат към развитие на ракови заболявания.

 

Хранителните мазнини взаимодействат с PFAS и предизвикват изменения в клетките, с което ускоряват растежа на тумора и стимулират появата на злокачествени клетки.


 

Мазнините увеличават ефекта на PFAS

Диетата с високо съдържание на мазнини значително ускорява развитието на тумори при лабораторни модели, изложени на PFAS, показва проучване на учени от Университета на Илинойс Урбана-Шампейн и Университета в Чикаго.

 

PFAS са вещества като перфлуороалкил, полифлуороалкил и перфлуорооктан сулфонат - PFOS, които се определят като устойчиви замърсители на околната среда, тъй като не се разграждат естествено.

 

Проучванията свързват PFAS с вредни ефекти при лабораторни модели.

 

Експозицията на PFAS взаимодейства с хранителните мазнини за активиране на гена PPARa, променяйки клетъчния метаболизъм по начин, който увеличава канцерогенния риск в нормалните клетки на простатата и стимулира развитието на злокачествени клетки, пояснява д-р Зейнеп Мадак-Ердоган, главен изследовател на проекта.

 

Тези промени в клетъчния метаболизъм, които възникват след активиране на гена PPARa, могат да подкрепят повишения риск от рак на простатата, наблюдаван при мъже, които са изложени на PFAS.

 

В своите анализи за активността на генната транскрипция, учените са открили, че PPARa се експресира в значително по-високи нива при туморни клетки от лабораторни модели, изложени на PFAS, които следват хранителен режим с високо съдържание на мазнини.

 

Генът PPARa контролира клетъчната пролиферация и диференциация, подпомага имунните и възпалителни реакции и е установено, че играе ключова роля в развитието на рак на черния дроб и бъбреците.

 

Предишни проучвания свързват PFAS с различни сериозни здравословни проблеми, включително рак на простатата, най-често срещаният рак при мъжете.

 

Проучването, публикувано в сп. Nutrients, отбелязва, че най-бързият растеж на тумора е настъпил при лабораторните модели, които са следвали диета с високо съдържание на мазнини и са били изложени на PFOS, което предполага синергично взаимодействие между двата агента.

 

Къде се съдържат PFAS?

PFAS се произвеждат и използват в различни индустрии по света от 40-те години на миналия век.

 

PFAS може да се намери в:

  • Храни, опаковани в материали, които съдържат PFAS, обработени с оборудване, използващо PFAS или отглеждани в земя или вода, замърсени с PFAS;
  • PFAS може да присъства в храни от животински произход със съдържание на мазнини;
  • Продукти против залепване, като тефлон, полиращи съединения, восъци, бои, почистващи продукти и противопожарни пяни;
  • Производствени предприятия или индустрии, които използват PFAS;
  • Питейната вода може да бъде източник на PFAS, ако водата е пристигнала в пречиствателната станция замърсена.

Източници:

https://www.cuerpomente.com/alimentacion/contaminantes-grasas-cancer_9308

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836157/