В по-голямата част от регионите се наблюдава значителна динамика на денонощния ритъм и промяната в сезоните. Това води до значителни вариации на температурата, влажността и продължителността на деня. Промяната в сезона води до изменения в излагането на слънчева светлина, нивото на физическа активност и хранителните навици. Всички тези промени модифицират множество физиологични процеси, които влияят на сърдечносъдовото здраве и могат да повишат сърдечносъдовия риск.

 

Установено е, че както в Северното, така и в Южното полукълбо, нивата на кръвното налягане при пациентите, както и стойностите на “лошия” LDL холестерол, “добрия” HDL холестерол и глюкозата са умерено по-високи през зимата, отколкото през лятото. Наблюденията са показали, че при по-голямата част от пациентите, на които е била назначена терапия със статини, се постигат в по-голяма степен желаните стойности на “лошия” LDL холестерол през зимата, отколкото през топлата част на годината. Това подчертава възможността метаболизмът на плазмените липопротеини да се влияе от сезоните.


 

При наблюдания върху лабораторни модели в Европа се е установило, че нивата на плазмения холестерол са 650% по-високи през зимата, отколкото през лятото. Стойностите на “лошия” LDL холестерол достигат върхови стойности през есента и зимата, докато покачването на “добрия” HDL холестерол е характерно за ранната пролет. Също така са били наблюдавани и сезонни изменения в някои от елементите, свързани с кръвосъсърването - фибриноген, антиген на тъканния плазминоген активатор и фактора на фон Вилебранд.

 

Сезонните изменения в действието на сърдечносъдовите рискови фактори са свързани с вариации в честотата на летален изход по сърдечносъдови причини, които са значително по-високи през зимата както в Южното, така и в Северното полукълбо. Това повишаване на леталитета през зимата е свързан с потенциалния риск от екзацербации на съпътстващите заболявания или респираторни инфекции, които могат да доведат до остър отговор от страна на организма.

 

Промените в хемодинамиката, които настъпват поради студеното време през зимата, водят до повишен риск от руптура на атеросклеротични плаки и запушвания на кръвоносните съдове поради тромбози. Студеното време е свързано със значително повишаване на случаите на инфаркт. То увеличава съпротивлението на съдовете и кръвното налягане, което води до кислороден глад в тъканите и промени във функциите на капилярите. Ниските температури увеличават съпротивлението на коронарните съдове и водят до намаляване на диаметъра на техния просвет, което е свързано с повишен риск от инфаркт на миокарда и аневризма на абдоминалната аорта.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5777598/