Природните бедствия могат да причинят сериозен стрес за хората, както и сериозни поражения върху техните домове и инфрастуктурата на засегнатите градове.

 

Въпреки това те могат да бъдат причината за сближаване на партньорите и временно подобряване на техните взаимотношения. Това е разкрито от изследователи от Тексаския университет в Остин.


 

Специалистите от университета провеждат проучване, което наблюдава взаимоотношенията на двойки в района на Хюстън в щата Тексас, САЩ, преди и след урагана Харви през 2017 г.

 

Ураганът Хаври е ураган от категория 4. Това опустошително природно бедствие причини катастрофални последици за жителите на Тексас и Луизиана.

 

Изследователският екип започва проучване, в което да определи удоволетвореността на 231 новобрачни двойки от връзката им малко преди ураганът Харви да се появи на бреговете на Тексас.

 

След преминаването на урагана специалистите използват възможността да проследят динамиката на отношенията при различните двойки, тъй като до момента не е провеждано проучване, което да определи влиянието на природно бедстиве върху взаимотношенията на хората.

 

Първоначално изследването има за цел да определи ефектите от ежедневните стресови фактори, като финансови проблеми и преход към живот с деца и други, върху двойките в ранните години на техния брак.

 

Появата на урагана Харви в средата на проучването позволява на специалистите да проследят ефектите от силен стрес, в резултат на все по-често появяващите се природни бедствия.

 

Противно на очакванията на изследователите, непосредствено след урагана двойките изпитват по-голяма удоволетвореност от своята връзка, в сравнение с тази преди него. Най-значителни са разликите при хората, които не са били толкова щастливи преди негативното събитие.

 

Партньорите отговарят на редица въпроси, включително такива относно техните финансови загуби, щети по домовете и други, в резултат на природното бедствие. При анализ на отговорите им, се установява, че тези фактори не оказват влияние върху удовлетвореността от тяхната връзка.

 

Въпреки тези позитиви във взаимотношенията, специалистите отбелязват, че при проследяване на двойките след около година, степента на удоволетвореност от тяхната връзка се възвръща към същите нива както преди преживяното природно бедствие - ураганът Харви.

 

Проучването е публикувано в сп. Psychological Science.

 

Референции:

University of Texas at Austin,

Experiencing a Natural Disaster Temporarily Boosts Relationship Satisfaction in Newlywed Couples.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09567976211015677