Климатичните промени се характеризират с изменения на метеорологичните параметри в определен регион. Голяма част от тези процеси в световен мащаб се дължат на антропологични фактори. Климатичните промени влияят на здравето и в значителна степен на психичното здраве. Повишеното излагане на високи температури е все по-често срещано поради повишаването на средната температура на планетата.

 

Установено е, че повишаването на температурите е свързано с по-агресивно поведение, криминални прояви и суицидни мисли. С глобалното затопляне и постепенното покачване на средната температура на планетата тези поведенчески прояви ще стават все по-чести. Някои проучвания са показали, че по-високите температури са свързани с по-висока честота на психичните заболявания, както и на сърдечносъдовите и бъбречните. Освен това се наблюдава и повишена честота на нарушенията в настроението, случаите на тревожност и деменция сред населението поради повишаването на средната температура дори в по-студената част на годината. Значителното покачване на температурите през пролетния и летния сезон в някои райони води до значително физическо и психично изтощаване.


 

Психичното здраве е тясно свързано с физическото здраве. Нарушенията във физическия капацитет водят до влошаване на качеството на живот и психологически дистрес. Повишените средни температури водят до значително повишаване на случаите на респираторни и гастроинтестинални проблеми. Други фактори от околната среда, каквито са полените, пушекът, прахта и застоялата вода също имат негативно влияние върху здравето и водят до хронични заболявания, които засягат физическия капацитет. Топлината води до дистрес в организма, което причинява промени в настроението и тревожност, както и множество състояния и последици, свързани с тях.

 

Психичните заболявания, от друга страна, увеличават риска от летален изход при излагане на по-високи температури. По-високите средни температури имат влияние и върху протичането на бременността. Установено е, че излагането на горещини може да доведе до забавяне на растежа на плода или повишен риск от преждевременно раждане. Уязвимостта от високите температури е различна при половете - жените са значително по-засегнати и при тях има повишен риск от летален изход при прекомерно излагане на горещини. Освен това, както жените, така и по-младите хора са по-чувствителни кам покачването на средната температура на планетата, което увеличава риска от развитие на тревожност и нарушения в настроението при тази част от населението.

 

Референции:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00074/full

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4446935/