Дърветата спасяват повече от 850 живота в Америка и предотвратяват 670 000 случаи, свързани с тежки симптоми с дихателната система, сочат данни на ново проучване в областта. 
 
Дърветата са известни със свойството си да подобряват качеството на въздуха, като отстраняват замърсителите в него. Този процес се случва, когато дърветата „заловят“ вредните частици и газове с листата си, където ги абсорбират посредством водни нишки, за да образуват киселини
 
Предишни проучвания, проведени в САЩ, установяват, че градските дървета елиминират около 711 000 тона замърсявания всяка година. Въпреки това, плътността на дърветата в цялата страна е различна. В този смисъл, отстраняването на замърсяванията, респективно и влиянието на здравето на хората посредством този процес, също са различни в отделните области.
 
Новото проучване цели да оцени степента на замърсяване на въздуха, отстранено с помощта на дърветата. По време на проучването се анализират замърсители, за които Агенцията за опазване на околната среда е установила стандарти: азотен диоксид, озон, серен диоксид и размер на праховите частици – по-малък от 2,5 микрона в аеродинамичен диаметър. 
 
Използвайки компютърни стимулации за своите оценки, учените взимат под внимание четири основни фактора:
 
  • Общата площ, която дърветата покриват, както и площта на листата на дневна база.
  • „Приливът“ на замърсители за час към и от листата.
NEWS_MORE_BOX

 

  • Ефектът от отстраняването на замърсяването за един час върху концентрацията на вредни вещества в атмосферата.
  • Въздействието върху здравето и паричната стойност от промяната в замърсителите. 
 
Анализът установява, че елиминирането на вредните замърсители от дърветата, е по-малко от 1%, но дори такова на пръв поглед незначително подобрение в качеството на въздуха оказва съществено въздействие.
 
Данните от проучването са публикувани в сп. Environmental Pollution.